Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng?

Huyền_Trang

New Member
Bài toán
Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos (4$\pi $t + $\pi $/6) cm. Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng?
A. 12049/24s
B. 12079/48s
C. 12087/48s
D. 12085/48s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Tú Zô

Member
Công thức tính thời điểm vật qua vị trí động năng bằng thế năng lần thứ N
N lẻ :
$t_n$ = $\dfrac{N - 1}{4} + \Delta t$ với $\Delta t$ là khoảng thời gian vật đi từ vị trí ban đầu đến vị trí đã biết lần thứ nhất
N chẵn : $t_n$ = $\dfrac{N - 2}{4} + \Delta t$ với $\Delta t$ là khoảng thời gian vật đi từ vị trí ban đầu đến vị rí đã biết lần thứ 2
Bài này bạn cần xác định vị trí ban đầu ở $\dfrac{A \sqrt{3}}{2}$, đề bài cho động năng bằng thế năng nên x = $\pm 3 \sqrt{2}$ với công thức ở trên thời điểm lần thứ 2 là $-3 \sqrt{2}$ nên $\Delta t$ = $\dfrac{7T}{24}$ sau đó tìm chu kì thay vào công thức thì ra. Bài này ra B nhé
 

Quảng cáo

Top