T

Đặt điện áp $u=160\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)$ (V) vào...

Câu hỏi: Đặt điện áp $u=160\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở $R=40\sqrt{3}\Omega ,$ tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị $L={{L}_{0}}$ để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại và bằng 320 V. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch khi đó là
A. $i=2\cos \left( 100\pi t-\dfrac{\pi }{3} \right)$ (A).
B. $i=4\cos \left( 100\pi t-\dfrac{\pi }{3} \right)$ (A).
C. $i=4\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\dfrac{\pi }{6} \right)$ (A).
D. $i=2\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\dfrac{\pi }{6} \right)$ (A).
HD: ${{U}_{L\max }}=\dfrac{U}{R}\sqrt{{{R}^{2}}+Z_{C}^{2}}\Leftrightarrow 320=\dfrac{160}{40\sqrt{3}}\sqrt{{{\left( 40\sqrt{3} \right)}^{2}}+Z_{C}^{2}}\Rightarrow {{Z}_{C}}=120\Omega $
${{Z}_{L}}=\dfrac{{{R}^{2}}+Z_{C}^{2}}{{{Z}_{C}}}=160\Omega \Rightarrow \overline{i}=\dfrac{\overrightarrow{u}}{\overline{Z}}=\dfrac{160\angle 0}{40\sqrt{3}+i\left( 160-120 \right)}=2\sqrt{2}\angle \dfrac{\pi }{6}.$
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top