Chùm tia laser phát ra, tại điểm M cách nguồn một khoảng r mỗi photon có năng lượng ε. Hỏi tại...

đỗ thu ly

New Member
Chùm tia laser phát ra, tại điểm M cách nguồn một khoảng r mỗi photon có năng lượng ε. Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Back
Top