The Collectors

Cho các phát biểu sau: (a) Độ cứng của Cr lớn hơn Al. (b) Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, sau đó đến Cu, Au, Al, Fe. (c) K phản ứng với dung...

Câu hỏi: Cho các phát biểu sau:
(a) Độ cứng của Cr lớn hơn Al.
(b) Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, sau đó đến Cu, Au, Al, Fe.
(c) K phản ứng với dung dịch CuSO4​ hình thành Cu kim loại.
(d) Có thể điều chế Li, Na, K, Al bằng cách điện phân dung dịch muối của chúng.
(e) Nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+​ và Mg2+​.
(g) Tất cả các kim loại kiềm thổ đều phản ứng với nước ngay ở điều kiện thường.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
(a) Đúng
(b) Đúng
(c) Sai, K + H2​O $\to KOH+{{H}_{2}}$
$KOH+CuS{{O}_{4}}\to {{K}_{2}}S{{O}_{4}}+Cu{{\left( OH \right)}_{2}}$
(d) Sai, các icon này không bị khử trong dung dịch
(e) Đúng
(g) Sai, Be không phản ứng, Mg phản ứng chậm.
Đáp án D.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Top