The Collectors

Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí vào chất lỏng có chiết...

Câu hỏi: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí vào chất lỏng có chiết suất n. Tia khúc xạ hợp với mặt thoáng một góc 600​ và góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là 300​. Chiết suất của chất lỏng là
A. $\sqrt{3}$
B. 1,3
C. $\sqrt{2}$
D. 1,5
Phương pháp:
Sử dụng biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng: $n_1 \sin i=n_2 \sin r$
Cách giải:
image6.png

Theo bài ra ta có hình vẽ:
Góc khúc xạ: $r={{90}^{0}}-{{60}^{0}}={{30}^{0}}$
Góc tới: $i=r+{{30}^{0}}={{30}^{0}}+{{30}^{0}}={{60}^{0}}$
Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có:
${{n}_{1}}\sin i={{n}_{2}}\operatorname{\sin r}\Leftrightarrow 1.\sin {{60}^{0}}=n\cdot \sin {{30}^{0}}\Rightarrow n=\sqrt{3}$
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top