Catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là $1,5 eV$

lkshooting

Member
Bài toán
Catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là $1,5 eV$, được chiếu bởi bức xạ đơn sắc bước sóng $\lambda$.Khi đặt lần lượt vào hai cực của tế bào quang điện các điện áp $ U_{AK} = 3 V $ và $U'_{AK} = 15 V $ thì vận tốc cực đại của các electron khi đập vào anốt tăng lên gấp đôi..Bước sóng $\lambda$ có giá trị
A. $\lambda = 0,497 \mu m$
B. $\lambda = 0,211 \mu m$
C. $\lambda = 0,259 \mu m. $
D. $\lambda = 0,0795 \mu m, $

P/s: Đã sửa lại!
Chú ý nhé bạn!
Nháy nút BT và làm theo mẫu!
N.SMOD.
Nhớ quá
Ước gì mình cẩn thận hơn thì h đã không fai ngồi xem lại như thế này
buồn
 
Last edited:

__Black_Cat____!

Well-Known Member
Bài toán
Catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là $1,5 eV$, được chiếu bởi bức xạ đơn sắc bước sóng $\lambda$.Khi đặt lần lượt vào hai cực của tế bào quang điện các điện áp $ U_{AK} = 3 V $ và $U'_{AK} = 15 V $ thì vận tốc cực đại của các electron khi đập vào anốt tăng lên gấp đôi..Bước sóng $\lambda$ có giá trị
A. $\lambda = 0,497 \mu m$
B. $\lambda = 0,211 \mu m$
C. $\lambda = 0,259 \mu m. $
D. $\lambda = 0,0795 \mu m, $

P/s: Đã sửa lại!
Chú ý nhé bạn!
Nháy nút BT và làm theo mẫu!
N.SMOD.
Lời giải:
Gọi năng lượng của bước sóng chiếu vào là $\varepsilon $
Ta có:$ $\dfrac{\varepsilon -A_o+eU_{AK_1}}{\varepsilon -A_o+eU_{AK_2}}=\dfrac{v_1^2}{v_2^2}=\dfrac{1}{4}\Rightarrow \varepsilon =2,5eV$$
Chọn A
 

Quảng cáo

Top