Mức cường độ âm tại A là

Bài toán
cho 4 điểm A. M. N. P thẳng hàng MP=4MN. Khi đặt một nguồn âm tại M thi A có MCDA là 60db. Cho rằng môi trường là đẳng hướng, không hấp thụ âm. Đưa nguồn âm là vị trí p thi A có MCDA là 40db. Nếu đưa nguồn âm ra N thì MCĐÂ tại A là bao nhiêu?
A. 52,42
B. 46,34
C. 49,76
D. 55,21
 
Bài toán
cho 4 điểm A. M. N. P thẳng hàng MP=4MN. Khi đặt một nguồn âm tại M thi A có MCDA là 60db. Cho rằng môi trường là đẳng hướng, không hấp thụ âm. Đưa nguồn âm là vị trí p thi A có MCDA là 40db. Nếu đưa nguồn âm ra N thì MCĐÂ tại A là bao nhiêu?
A. 52,42
B. 46,34
C. 49,76
D. 55,21
Ta giải như sau:
Áp dụng P= $4. \pi . R^2$
giả sử cường độ âm chuẩn là 1 thì tại A có Ia= $10^6$. Khi đặ nguồn tại P thig Ia'= $10^4$
Đặt âm tại N và tại M hay tại P thì công suất âm vẫn không đổi.
Nên: $4.\pi .MA^2.10^6 =4\pi .PA^2 .10^4$ (1)
Cứ tương tự như vậy:

Pm=Pp suy ra PA=10MA, do đó MN. 4=9MA, và được NA=13/4. MA
Vậy nên:
$4\pi . MA^2 .10^6 =4\pi .NA^2 . Ia''$
Từ đó suy ra Ia'' và L(b)A khi nguồn đặt tại N. Đáp án C. !
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,862
Bài viết
51,677
Thành viên
33,736
Thành viên mới nhất
khuuminhkhoa

Quảng cáo

Top