Li độ của vật là

minh

New Member
Bài Toán: Trong khoảng thời gian $t=t_1$ đến $t=2t_1$, vận tốc của một vật dao động điều hòa tăng từ $0,6v_M$ đến $v_M$ rồi giảm về $0,8v_M$. Ở thời điểm $t=0$, li độ của vật là
A. $x_0=-\dfrac{1,6t_1.v_M}{\pi }$
B. $x_0=+\dfrac{1,2t_1.v_M}{\pi }$
C. $x_0=+\dfrac{1,6t_1.v_M}{\pi }$
D. $x_0=-\dfrac{1,2t_1.v_M}{\pi }$
 

Chuyên mục

Nắng

Anh sẽ vì em làm cha thằng bé
Bài Toán: Trong khoảng thời gian $t=t_1$ đến $t=2t_1$, vận tốc của một vật dao động điều hòa tăng từ $0,6v_M$ đến $v_M$ rồi giảm về $0,8v_M$. Ở thời điểm $t=0$, li độ của vật là
A. $x_0=-\dfrac{1,6t_1.v_M}{\pi }$
B. $x_0=+\dfrac{1,2t_1.v_M}{\pi }$
C. $x_0=+\dfrac{1,6t_1.v_M}{\pi }$
D. $x_0=-\dfrac{1,2t_1.v_M}{\pi }$
Nhìn trên đường tròn :
Lúc $t_1$ : vật ở vị trí li độ $x=0,8A$ và chuyển động theo chiều dương
Lúc $t_2$ : vật ở vị trí có li độ $x=0,6A$ và chuyển động theo chiều dương
Góc quét là $\dfrac{\pi }{2}$
Nên : $$\omega = \dfrac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \dfrac{\dfrac{\pi }{2}}{t_1} = \dfrac{\pi }{2t_1}$$
Và suy ra được tại $t=0$ vật ở li độ $x=0,6A$ và chuyển động theo chiều âm.
Khi đó : $$x_0=-0,6A = -0,6.\dfrac{v_m}{\omega } = \dfrac{-1,2t_1v_m}{\pi }$$
Chọn D :D
 
Comment

ngocnhat95

Active Member
Bài Toán: Trong khoảng thời gian $t=t_1$ đến $t=2t_1$, vận tốc của một vật dao động điều hòa tăng từ $0,6v_M$ đến $v_M$ rồi giảm về $0,8v_M$. Ở thời điểm $t=0$, li độ của vật là
A. $x_0=-\dfrac{1,6t_1.v_M}{\pi }$
B. $x_0=+\dfrac{1,2t_1.v_M}{\pi }$
C. $x_0=+\dfrac{1,6t_1.v_M}{\pi }$
D. $x_0=-\dfrac{1,2t_1.v_M}{\pi }$

Bài Làm:
Ta thấy: $0,8^2+0,6^2=1$ Nên góc quét ở hai thời điểm này là $\dfrac{\pi }{2}$

Vẽ trên đường tròn: Vận tốc tăng từ $0,6Vm$ đến $Vm$ rồi lại xuống $0,8Vm$. Nên:
Ở thời điểm $v=0,6Vm$ vật đang chuyển động theo chiều dương, li độ âm.
Ở thời điểm $v=0,8Vm $vật đang chuyển động theo chiều dương, li độ dương.
Do góc quét là $\dfrac{\pi }{2} $Nên li độ ban đầu ngược pha với thời điểm $v=0,8Vm $

Tại $v=0,8Vm $ . $x=\dfrac{\sqrt{V^2m-v^2}}{\omega }=\dfrac{0,6Vm}{\dfrac{\pi }{2t_1}}=\dfrac{1,2t_1Vm}{\pi } $ . Nên $x_0=-\dfrac{1,2t_1Vm}{\pi }$

Nên chọn D.
 
Comment
Nhìn trên đường tròn :
Lúc $t_1$ : vật ở vị trí li độ $x=0,8A$ và chuyển động theo chiều dương
Lúc $t_2$ : vật ở vị trí có li độ $x=0,6A$ và chuyển động theo chiều dương
Góc quét là $\dfrac{\pi }{2}$
Nên : $$\omega = \dfrac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \dfrac{\dfrac{\pi }{2}}{t_1} = \dfrac{\pi }{2t_1}$$
Và suy ra được tại $t=0$ vật ở li độ $x=0,6A$ và chuyển động theo chiều âm.
Khi đó : $$x_0=-0,6A = -0,6.\dfrac{v_m}{\omega } = \dfrac{-1,2t_1v_m}{\pi }$$
Chọn D :D
Bạn có thể giúp mình vẽ đường tròn minh hoạ được không ạ?
 
Comment
Các chủ đề tương tự
Người tạo Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tốc độ trung bình của vật nhỏ Bài tập Dao động cơ 5
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là? Bài tập Dao động cơ 1
L Phương trình li độ dài của vật là Bài tập Dao động cơ 3
L Hỏi sau đó 0,25 (s) thì li độ của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 4
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Lực đàn hồi của lò xo 2 tác dụng vào vật khi vật có li độ x=1 cm Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Dao động của vật có biên độ Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
O Xác định tốc độ cực đại của vật? Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Tốc độ của vật khi nó đi được 13,75 cm kể từ lúc buông Bài tập Dao động cơ 1
tan sang Tốc độ lớn nhất của vật Bài tập Dao động cơ 7
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
V Biên độ dao động của 2 vật dính vào nhau Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
T Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x Bài tập Dao động cơ 0
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
V Tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đọan l, khi đó tốc độ cực đại của vật là? Bài tập Dao động cơ 8
V Tốc độ trung bình của vật trọng một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 1
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
P Biên độ của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 0
D Tốc độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
H Tốc độ dao động cực đại của vật sau khi qua O lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
caybutbixanh Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là Bài tập Dao động cơ 1
L Tại thời điểm t=0, li độ của vật là Bài tập Dao động cơ 1
K Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
T Khoảng thời gian ly độ của 2 vật trái dấu nhau là ? Bài tập Dao động cơ 6
T Li độ của vật khi có vận tốc $v_3 = 30 cm/s$ là Bài tập Dao động cơ 3
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
hoàidien Tốc độ ban đầu của vật Bài tập Dao động cơ 2
hoàidien Biên độ dao động của vật sau đó: Bài tập Dao động cơ 1
V Tốc độ dao động cực đại của vật là: Bài tập Dao động cơ 10
V Ở thời điểm tỉ số lực đàn hồi của lò xo L1 và L2 là 2 thì vật có li độ là ? Bài tập Dao động cơ 6
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
Hải Quân Biên độ dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Biên độ dao động của vật nhỏ là? Bài tập Dao động cơ 3

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top