Li độ của vật là

minh

New Member
Bài Toán: Trong khoảng thời gian $t=t_1$ đến $t=2t_1$, vận tốc của một vật dao động điều hòa tăng từ $0,6v_M$ đến $v_M$ rồi giảm về $0,8v_M$. Ở thời điểm $t=0$, li độ của vật là
A. $x_0=-\dfrac{1,6t_1.v_M}{\pi }$
B. $x_0=+\dfrac{1,2t_1.v_M}{\pi }$
C. $x_0=+\dfrac{1,6t_1.v_M}{\pi }$
D. $x_0=-\dfrac{1,2t_1.v_M}{\pi }$
 

Nắng

Anh sẽ vì em làm cha thằng bé
Bài Toán: Trong khoảng thời gian $t=t_1$ đến $t=2t_1$, vận tốc của một vật dao động điều hòa tăng từ $0,6v_M$ đến $v_M$ rồi giảm về $0,8v_M$. Ở thời điểm $t=0$, li độ của vật là
A. $x_0=-\dfrac{1,6t_1.v_M}{\pi }$
B. $x_0=+\dfrac{1,2t_1.v_M}{\pi }$
C. $x_0=+\dfrac{1,6t_1.v_M}{\pi }$
D. $x_0=-\dfrac{1,2t_1.v_M}{\pi }$
Nhìn trên đường tròn :
Lúc $t_1$ : vật ở vị trí li độ $x=0,8A$ và chuyển động theo chiều dương
Lúc $t_2$ : vật ở vị trí có li độ $x=0,6A$ và chuyển động theo chiều dương
Góc quét là $\dfrac{\pi }{2}$
Nên : $$\omega = \dfrac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \dfrac{\dfrac{\pi }{2}}{t_1} = \dfrac{\pi }{2t_1}$$
Và suy ra được tại $t=0$ vật ở li độ $x=0,6A$ và chuyển động theo chiều âm.
Khi đó : $$x_0=-0,6A = -0,6.\dfrac{v_m}{\omega } = \dfrac{-1,2t_1v_m}{\pi }$$
Chọn D :D
 

ngocnhat95

Active Member
Bài Toán: Trong khoảng thời gian $t=t_1$ đến $t=2t_1$, vận tốc của một vật dao động điều hòa tăng từ $0,6v_M$ đến $v_M$ rồi giảm về $0,8v_M$. Ở thời điểm $t=0$, li độ của vật là
A. $x_0=-\dfrac{1,6t_1.v_M}{\pi }$
B. $x_0=+\dfrac{1,2t_1.v_M}{\pi }$
C. $x_0=+\dfrac{1,6t_1.v_M}{\pi }$
D. $x_0=-\dfrac{1,2t_1.v_M}{\pi }$

Bài Làm:
Ta thấy: $0,8^2+0,6^2=1$ Nên góc quét ở hai thời điểm này là $\dfrac{\pi }{2}$

Vẽ trên đường tròn: Vận tốc tăng từ $0,6Vm$ đến $Vm$ rồi lại xuống $0,8Vm$. Nên:
Ở thời điểm $v=0,6Vm$ vật đang chuyển động theo chiều dương, li độ âm.
Ở thời điểm $v=0,8Vm $vật đang chuyển động theo chiều dương, li độ dương.
Do góc quét là $\dfrac{\pi }{2} $Nên li độ ban đầu ngược pha với thời điểm $v=0,8Vm $

Tại $v=0,8Vm $ . $x=\dfrac{\sqrt{V^2m-v^2}}{\omega }=\dfrac{0,6Vm}{\dfrac{\pi }{2t_1}}=\dfrac{1,2t_1Vm}{\pi } $ . Nên $x_0=-\dfrac{1,2t_1Vm}{\pi }$

Nên chọn D.
 
Nhìn trên đường tròn :
Lúc $t_1$ : vật ở vị trí li độ $x=0,8A$ và chuyển động theo chiều dương
Lúc $t_2$ : vật ở vị trí có li độ $x=0,6A$ và chuyển động theo chiều dương
Góc quét là $\dfrac{\pi }{2}$
Nên : $$\omega = \dfrac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \dfrac{\dfrac{\pi }{2}}{t_1} = \dfrac{\pi }{2t_1}$$
Và suy ra được tại $t=0$ vật ở li độ $x=0,6A$ và chuyển động theo chiều âm.
Khi đó : $$x_0=-0,6A = -0,6.\dfrac{v_m}{\omega } = \dfrac{-1,2t_1v_m}{\pi }$$
Chọn D :D
Bạn có thể giúp mình vẽ đường tròn minh hoạ được không ạ?
 

Quảng cáo

Top