Chiết suất đối với tia đỏ ($n_đ'$) và tia tím ($n_t'$) liên hệ với nhau bởi hệ thức nào?

Bài toán
Một thấu kính mỏng hội tụ gồm 2 mặt cầu giống nhau, bán kính R, có chiết suất đối với tia đỏ là $n_đ = 1,60$, đối với tia tím là $n_t = 1,69$. Ghép sát vào thấu kính trên là 1 thấu kính phân kỳ, 2 mặt cầu giống nhau, bán kính R. Tiêu điểm của hệ thấu kính đối với tia đỏ và đối với tia tím trùng nhau. Thấu kính phân kỳ có chiết suất đối với tia đỏ ($n_đ'$) và tia tím ($n_t'$) liên hệ với nhau bởi
A. $n_t' = n_đ' + 0,09$.
B. $n_t' = 2n_đ' + 1$.
C. $n_t' = 1,5n_đ'$.
D. $n_t' = n_đ' + 0,01$.
 
Bài toán
Một thấu kính mỏng hội tụ gồm 2 mặt cầu giống nhau, bán kính R, có chiết suất đối với tia đỏ là $n_đ = 1,60$, đối với tia tím là $n_t = 1,69$. Ghép sát vào thấu kính trên là 1 thấu kính phân kỳ, 2 mặt cầu giống nhau, bán kính R. Tiêu điểm của hệ thấu kính đối với tia đỏ và đối với tia tím trùng nhau. Thấu kính phân kỳ có chiết suất đối với tia đỏ ($n_đ'$) và tia tím ($n_t'$) liên hệ với nhau bởi
A. $n_t' = n_đ' + 0,09$.
B. $n_t' = 2n_đ' + 1$.
C. $n_t' = 1,5n_đ'$.
D. $n_t' = n_đ' + 0,01$.
Lời giải
Từ $$D=\left(n-1\right)\left( \dfrac{1}{R_1}+ \dfrac{1}{R_1}\right)\to \left\{\begin{matrix}
D_{dHT}=\left(n_d-1\right)\dfrac{2}{R}\\
D_{tHT}=\left(n_t-1\right)\dfrac{2}{R}
\end{matrix}\right.
;\left\{\begin{matrix}
D_{dPK}=\left(n'_d-1\right)\dfrac{2}{-R}\\
D_{tPK}=\left(n'_t-1\right)\dfrac{2}{-R}
\end{matrix}\right.$$
Vì tiêu điểm của hệ thấu kính đối với tia đỏ và đối với tia tím trùng nhau nên $D_{dHT}+D_{dPK}=D_{tHT}+D_{tPK}\Longrightarrow n'_t=n'_d+0,09$. Chọn A
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,866
Bài viết
51,681
Thành viên
33,762
Thành viên mới nhất
ngha7196

Quảng cáo

Top