Chiếu bức xạ có bước sóng 0,35μm vào một kim loại, các electron kim quang điện bắn ra đều bị giữ...

Bài toán
Chiếu bức xạ có bước sóng 0,35μm vào một kim loại, các electron kim quang điện bắn ra đều bị giữ lại bởi một hiệu điện thế hãm. Khi thay chùm bức xạ có bước sóng giảm 0,05μm thì hiệu điện thế hãm tăng 0,59V. Tính điện tích của electron quang điện
 

Quảng cáo

Top