Hai dao động cùng phương

Hai dao động cùng phương, có phương trình dao động lần lượt là x1 = A1cos(ωt + π/2)cm và x2=A2cos(ωt + φ2)cm. Dao động tổng hợp của hai dao động trên là x= 4√3 cos(ωt + π/3) . Giá trị A1 bằng?

Mong mng giúp với em làm nó không ra đáp án
 
$ \widehat{\alpha}=\widehat{A_1OH} - \widehat{AOH} =\pi/2-\pi/3=\pi/6 $ ; $ \widehat{\beta}=\pi -\left(\pi/2 - \varphi_2\right) $. Định lí sin cho $ \Delta A_1OA $ : $ \dfrac{A_1A}{\sin \left(\alpha\right)} = \dfrac{OA}{\sin \left(\beta\right)}\Leftrightarrow \dfrac{A_2}{\sin \left(\pi/6\right)} =\dfrac{A}{\sin \left(\pi -\left(\pi/2-\varphi_2\right)\right)}=\dfrac{A}{\sin \left(\pi/2-\varphi_2\right)}=\dfrac{A}{\cos \varphi_2} $ $ -> A_2.\cos \varphi2 = \sin \left(\pi/6\right). A = 2\sqrt{3} $ (1) $ \tan \left(\pi/3\right)=\dfrac{A_1\sin \left(\pi/2\right)+A_2\sin \varphi_2}{A_1\cos \left(\pi/2\right)+A_2.\sin \varphi_2}\Leftrightarrow \dfrac{A_1+A_2\sin \varphi_2}{A_2.\cos \varphi_2}=\sqrt{3} \Leftrightarrow A_2.\sin \varphi_2=6 -A_1 $ (2)
từ (1), (2) ta có $ \tan \varphi_2=\dfrac{6-A_1}{2\sqrt{3}} $ $ \geq 0 -> 0<A_1 \leq 6 $. Bài này mình ko làm ra đáp án chính xác, hi vọng sẽ giúp bạn một phần ^^

giupban.png
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
Mến Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
minhlamdc Hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
Toe Hai chất điểm M,N dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
L Hai vật thực hiện hai dao động điều hoà trên hai trục $xx'$ và $yy'$ vuông góc với nhau Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu số pha của hai dao động này là Bài tập Dao động cơ 3
GS.Xoăn Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ trong quá trình dao động có giá trị gần giá trị nào nhất ... Bài tập Dao động cơ 8
hoankuty Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 3
blackberry9320 Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 5
Mờ Rờ Light Khi tham gia đồng thời hai dao động trên thì cơ năng W của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
P Khoảng cách lớn nhất giữa vật thứ nhất và vật thứ hai trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 0
hau dau Chu kì dao động nhỏ của con lắc thứ hai là Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ bao nhiêu và đang chuyển động theo hướng? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Độ lệch pha giữa hai dao động là: Bài tập Dao động cơ 8
T Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động là Bài tập Dao động cơ 4
please help Phương trình dao động thành phần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 4
Q Xác định độ lệch pha giữa hai dao động và khoảng cách lớn nhất giữa chúng? Bài tập Dao động cơ 2
N Khoảng cách giữa hai nguồn là AB = 4$\lambda$ . Số điểm dao động với biên độ 1,5a trên đoạn AB là Bài tập Dao động cơ 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Hãy tính chu kì dao động T của hệ hai vật? Bài tập Dao động cơ 3
Hoàng luyên Hai vật dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 3
C Điều kiện biên độ để hai vật dao động như một vật là Bài tập Dao động cơ 1
A Trong dao động điều hòa, gọi tốc độ và gia tốc tại hai thời điểm khác nhau lần lượt là $v_{1};v_{2}$ Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 6
A Chu kì dao động nhỏ của con lắc thứ hai là Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lệch pha giữa hai dao động thành phần gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 6
zkdcxoan Chu kì dao động của chất điểm thứ hai gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 5
apple13197 Cách viết phương trình khoảng cách hai dao động? Bài tập Dao động cơ 10
NTH 52 Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không? Bài tập Dao động cơ 9
datanhlg Dao động thứ hai có biên độ $A_{2}$ là? Bài tập Dao động cơ 1
Enzan Hai vật dao động điều hoà với tốc độ cực đại là Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Biên độ dao động của hai chất điểm là Bài tập Dao động cơ 1
thanhphong_dragon Viết phương trình dao động của hệ hai vật Bài tập Dao động cơ 2
thien than cua gio Độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
$\pi^{2}$ Dao động tổng hợp của hai dao động có biên độ bằng: Bài tập Dao động cơ 2
duong tho Hai chất điểm dao động dọc theo trục Ox Bài tập Dao động cơ 2
anzaiii Độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng ? Bài tập Dao động cơ 1
L Tỉ số biên độ của hai dao động là Bài tập Dao động cơ 2
T Hai dao động này có pha và biên độ như thế nào? Bài tập Dao động cơ 1
sooley Biên độ dao động của hai chất điểm là Bài tập Dao động cơ 3
LeLinh Tìm dao động thành phần thứ hai Bài tập Dao động cơ 4
N Chu kì dao động nhỏ của con lắc thứ hai là: Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Hãy tính chu kì dao động $T$ của hệ hai vật. Bài tập Dao động cơ 0
X Dao động của P là tổng hợp hai dao động của M và N. Biên độ dao động của P là Bài tập Dao động cơ 9
dtdt95 Tính góc lệch pha của hai dao động thành phần ? Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top