Smilies

Ảnh Tiêu đề Ký tự
:mad:
Mad
:mad: >:( :@
:confused:
Confused
:confused:
:oops:
Oops!
:oops:
:rolleyes:
Roll Eyes
:rolleyes:
o_O
Er... what?
o_O O_o o.O O.o
Big Smiles
:nosebleed:
nosebleed
:nosebleed:
:sad:
sad
:sad:
:pudency:
pudency
:pudency:
:too_sad:
too_sad
:too_sad:
:angry:
angry
:angry:
:hell_boy:
hell_boy
:hell_boy:
:oh:
oh
:oh:
:after_boom:
after_boom
:after_boom:
:look_down:
look_down
:look_down:
:still_dreaming:
still_dreaming
:still_dreaming:
:big_smile:
big_smile
:big_smile:
:tire:
tire
:tire:
:embarrassed:
embarrassed
:embarrassed:
:what:
what
:what:
:surrender:
surrender
:surrender:
:adore:
adore
:adore:
:sweat:
sweat
:sweat:
:byebye:
byebye
:byebye:
:burn_joss_stick:
burn_joss_stick
:burn_joss_stick:
:smile:
smile
:smile:
:boss:
boss
:boss:
:bad_smelly:
bad_smelly
:bad_smelly:
:choler:
choler
:choler:
:amazed:
amazed
:amazed:
:baffle:
baffle
:baffle:
:sweet_kiss:
sweet_kiss
:sweet_kiss:
:misdoubt:
misdoubt
:misdoubt:
:confuse:
confuse
:confuse:
:sexy_girl:
sexy_girl
:sexy_girl:
:rap:
rap
:rap:
:gach:
gạch
:gach:
:cry:
cry
:cry:
:ops:
ops
:ops:
:matrix:
matrix
:matrix:
:beauty:
beauty
:beauty:
:feel_good:
feel_good
:feel_good:
:sure:
sure
:sure:
:cool_002:
cool_002
:cool_002:
:dribble:
dribble
:dribble:
:beat_brick:
beat_brick
:beat_brick:
:go:
go
:go:
:confident:
confident
:confident:
:hungry:
hungry
:hungry:
:shame:
shame
:shame:
:waaaht:
waaaht
:waaaht:
:haha:
haha
:haha:
:canny:
canny
:canny:
:beat_plaster:
beat_plaster
:beat_plaster:
:ah:
ah
:ah:
:doubt:
doubt
:doubt:
:spiderman:
spiderman
:spiderman:
:beat_shot:
beat_shot
:beat_shot:
Back
Top