Bài tập Dao động cơ

Bài tập Dao động cơ

Mọi người giúp em câu này với ạ!

Cuongcuong

New Member
15947285827278223341697398047489.jpg
 
Viết phương trình dao động của vật.

dat14245312452

New Member
Cho hệ dao động gồm một lò xo nhẹ độ cứng 75 N/m, một đầu cố định, một đầu gắn với một vật khối lượng m = 750 g. Cho vật dao động điểu hòa theo phương thẳng đứng người ta thấy rằng trong quá trình dao động của vật, lò xo chó chiều dài lớn nhất là 24 cm và ngắn nhất là 10 cm. Chọn trục tọa độ thẳng đứng chiều từ trên xuống, gốc tại vị trí cách vị trí cân bằng 2 cm lên trên, t= 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm (đơn vị của x viết theo cm). Viết phương trình dao động của vật.
 
Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=Acos(4πt+π/6) (cm) (t tính bằng s). Thời điểm mà chất điểm có giá trị vận tốc cực đại lần thứ 2012

zzzzzz

New Member
Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=Acos(4πt+π/6) (cm) (t tính bằng s). Thời điểm mà chất điểm có giá trị vận tốc cực đại lần thứ 2012
A. 1005,65. S
B. 1005,29. S
C. 1005,83. S
D. 1006,94. S
 
Last edited:
  • Like
Reactions: mac
Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ?

ngphung110

New Member
Bài toán
Con lắc lò xo treo thắng đứng, độ cứng k = 50 N/m, vật nặng có khối lượng m=200g. Đưa vật đến vị trí lò xo bị nén 4cm mà thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ?
 
Biên độ của dao động tổng hợp bằng:

nga95710

New Member
Bài toán
Gọi x là dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương : $x_1=10\cos(ωt +φ_1)$ và $x2 =A\cos(ωt +φ_2)$. Biết khi $x_1= – 5$ cm thì $x = – 2$ cm; khi $x_2 = 0$ thì $x = – 5\sqrt{3}$ cm và $|φ_1–φ_2| < π / 2$. Biên độ của dao động tổng hợp bằng:
A. 10cm
B. 2cm
C. 16 cm
D. 14 cm
 
Con lắc bị nhốt
Mong mọi người giúp minh bài này
Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây?

Đồng Mễ Ái

New Member
Bài toán
Gắn cùng vào điểm I hai con lắc lò xo, một đặt trên mặt phẳng ngang, con lắc còn lại treo thẳng đứng. Các lò xo có cùng độ cứng k, cùng chiều dài tự nhiên là 30 cm. Các vật nhỏ A và B có cùng khối lượng m, khi cân bằng lò xo treo vật A giãn 10 cm. Ban đầu, A được giữ vị trí sao cho lò xo không biến dạng còn lò xo gắn với B bị giãn 5 cm. Đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa (hình vẽ). Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây?
35.png

A. 50cm
B. 49cm
C. 45cm
D. 35cm
 
Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất?

Võ Văn Đức

Active Member
Bài toán
Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ có chiều dài $20cm$, độ cứng $50N/m$ và vật nhỏ khối lượng $200g$. Dùng một giá chặn tiếp xúc với vật, giữ cho lò xo nén 5cm. Cho giá chặn chuyển động nhanh dần đều với gia tốc $4m/s^2$ dọc theo trục lò xo theo chiều lò xo giãn. Khi vật M rời khỏi giá, tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn $3cm$, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất?

3970


A. 78 cm/s.
B. 66 cm/s.
C. 54 cm/s.
D. 39 cm/s.
 
Last edited:
Đến $t=6 \Delta t$ thì khoảng cách hai vật là

kndkaskfja

New Member
Bài toán
Hai vật dao động điều hòa với phương trình $x_1=A_1\cos(2\pi t /T + \varphi_1)$ và $x_2=A_2\cos(2\pi t /T + \varphi_2)$ tại thời điểm $t_1= \Delta t$ thì khoảng cách hai vật là a. Tại thời điểm $t_2= 2\Delta t$ thì khoảng cách 2 vật vẫn là a, đến thời điểm $t_3= 4,5\Delta t$ thì 2 vật gặp nhau và $4,5 \Delta t <T$. Đến $t_4= 6\Delta t$ thì khoảng cách hai vật là
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Tài liệu mới

Top