Vật lí

Kinh nghiệm, thủ thuật, bài giảng môn Vật lí
luquai123
luquai123
Mong sớm có đ. Án ạ
CLLX DĐ thẳng đứng với ptr x=8cos(4pit-pi/3)cm biết m=200 g a) tính cơ năng b) tính động năng của vật khi F đh =3,25N c) khi W đ =3 W t thì F đh? D) tính F đh khi vật đi đc S = 16cm
 
Quang Mỹ
Quang Mỹ
Chiếu bức xạ có bước sóng 0,35μm vào một kim loại, các electron kim quang điện bắn ra đều bị giữ...
Bài toán
Chiếu bức xạ có bước sóng 0,35μm vào một kim loại, các electron kim quang điện bắn ra đều bị giữ lại bởi một hiệu điện thế hãm. Khi thay chùm bức xạ có bước sóng giảm 0,05μm thì hiệu điện thế hãm tăng 0,59V. Tính điện tích của electron quang điện
 
Phạm Trung
Phạm Trung
Một vật trọng lượng 1,0N có động năng 1,0J. Lấy g=10m/s2. Khi đó vận tốc bằng bao nhiêu?
Một vật trọng lượng 1,0N có động năng 1,0J. Lấy g=10m/s2. Khi đó vận tốc bằng bao nhiêu?
 
Quyenahihi
Quyenahihi
1 vật có m=2kg chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 1m/s2. Tại 1 thời điểm nó có v=3m/s...
1 vật có m=2kg chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 1m/s2. Tại 1 thời điểm nó có v=3m/s, sau đó 7s thì đọng lượng của nó là:
 
Phạm Trung
Phạm Trung
Vật lý 10. Giúp mình với ạ!
Một vật trọng lượng 1,0N có động năng 1,0J. Lấy g=10m/s2. Khi đó vận tốc bằng bao nhiêu?
 
Hạ Nhiên
Hạ Nhiên
Một vật có khối lượng m được bắn thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc đầu là 360km/h. Bỏ...
Một vật có khối lượng m được bắn thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc đầu là 360km/h. Bỏ qua lực cản không khí, lấy g=10m/s2
a. Tìm độ cao cực đại vật đạt được
b. Tìm vận tốc của vật khi vật đi được 100m đầu tiên
c. Tìm quãng đường từ lúc ném cho đến khi vật có vận tốc 50m/s
d. Ở độ cao bao nhiêu thì vật có động năng bằng 3 lần thế năng
e. Vật có vận tốc bao nhiêu khi động năng bằng 4 lần thế năng
 
Xem các bình luận trước…
(Giải)
A. Áp dụng ĐLBTCN, ta có:
Ea = Eb
- thế năng tại a và động năng tại b = 0, nên ta được:
Eđa = Etb => 1/2mv(a)2 = mgh(b) => h(b) = v2/2g = 500m

B. Áp dụng:
Eđc = Etc => Vc = ✓2gh(c) {hc = 100}
=√2.10.100 = 20√5

C. Áp dụng : Vt = Vo - at
=> t = Vt/a = 2√5 s
* Áp dụng: S = Vot +. 1/2at2
=> S = 323m.

D. Áp dụng: ĐLBTCN
Eb = Ed
- động năng tại b= 0, ta có:
Etb = Etd + 3Etd (Eđ =3Et)
Etb = 4Etd
=>h(d) = h(b)/4 = 500/4 =125m.

E. Trước tiên ta tính (E₫ =4Et)
- ĐLBTCN: Eb = En
- động năng tại b bằng 0, nên:
Etb = E₫n +4Etn (E₫ = 4Et)
Etb = 5Etn
mgh(b) = 5mgh(n)
=> h(n) = h(b)/5 = 500/5
h(n) = 100m
* Tính V(n):
Ad: E₫n = Etn
1/2mV(n)2 = mgh(n)
=> Vn = √2. G. H(n)
=√2.10.100
Vn= 20√5 m/s
+ Có chỗ mình không thay số thì bạn hãy tự thay nhé!
 
Duyetpham
Duyetpham
Giúp em
Vật lí 10
Một vật được ném thẳng đứng với vận tốc 40m/s. Bỏ qua mọi lực cảng, lấy g=10m/s2.
A. Tính độ cao trọng đại của vật.
B. Vị trí mà động năng bằng thế năng.
C. Vị trí mà động năng bằng 2 lần thế năng.
D. Tính Vận tốc tại vị trí mà động năng bằng thế năng.
E. Vị trí mà thế năng bằng 3 lần động năng
 
123456789@
123456789@
Một vật được ném thẳng lên cao, khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó động năng và cơ năng của vật như thế nào
Một vật được ném thẳng lên cao, khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó động năng và cơ năng của vật như thế nào
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
A
Anhquoc032
Một vật có khối lượng 1kg được ném thẳng theo phương thẳng đứng từ độ cao 3m so với mặt đất với...
Một vật có khối lượng 1kg được ném thẳng theo phương thẳng đứng từ độ cao 3m so với mặt đất với vận tốc đầu là 3m/s bỏ qua sức cản kk lấy g=10m/s2 chọn mốc tính thế năng tại mặt đất
Hãy tìm vận tốc của vật sao cho động năng bằng 30% thế năng ?
mọi người giúp em với ạ pls
 

Tài liệu mới

Top