Sóng dừng xuất hiện trên dây dàn hồi 2 đầu cố định. Khoảng thời gian liên tiếp ngắn...

HuaCheng

New Member
Bài toán :
Sóng dừng xuất hiện trên dây dàn hồi 2 đầu cố định. Khoảng thời gian liên tiếp ngắn nhất để sợi dây duỗi thẳng là 0.25s. Biết dây dài 12m, vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Tìm bước sóng và số bụng sóng N trên dây.
A. Λ=1m; N=24
B. Λ=2M; L=12
C. Λ=4m; N =6
D. Λ= 2m; N=6
Mình ko giải ra được....
 

Chuyên mục

Bang Di

New Member
Khoảng thời gian liên tiếp ngắn nhất để sợi dây duỗi thẳng là 0.25s
=> Chu kì T= 2.0,25 = 0,5 (s)
Bước sóng λ = vT = 4.0,5 = 2 (m)
Ta có: l/(λ/2) = 12/1 = 12
=> 12 bụng sóng
 

Quảng cáo

Top