Vật lí 8

aaaaaan

New Member
Thùng phi có khối lượng m chứa 100l nước gây áp suât lên mặt sàn là 23000 Pa. Tính khối lượng của thùng, biết diện tích đáy của thùng tiếp xúc lên mặt đất là 50$dm^2$
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top