The Collectors

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto quay với...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng
A. 3000 Hz.
B. 50 Hz.
C. 100 Hz.
D. 30 Hz.
+ Suất điện động do máy sinh ta có tần số $f=\dfrac{pn}{60}=\dfrac{10.300}{60}=50Hz$
Đáp án B.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top