T

Một máy hạ áp có cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều thì cuộn thứ cấp có

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một máy hạ áp có cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều thì cuộn thứ cấp có
A. Tần số điện áp luôn nhỏ hơn tần số điện áp ở cuộn sơ cấp.
B. Tần số điện áp luôn lớn hơn tần số điện áp ở cuộn sơ cấp.
C. Điện áp hiệu dụng luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp.
D. Điện áp hiệu dụng luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp.
+ Máy hạ áp có điện áp hiệu dụng ở thứ cấp luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng ở sơ cấp.
Đáp án C.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top