The Collectors

Một mạch điện xoay chiều có độ lệch pha giữa điện áp và cường độ...

Câu hỏi: Một mạch điện xoay chiều có độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện chạy trong mạch là $\dfrac{\pi}{2}$. Tại một thời điểm t, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 2 A thì điện áp giữa hai đầu mạch là $100 \sqrt{6} \mathrm{~V}$. Biết cường độ dòng điện cực đại là 4 A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch điện có giá trị là
A. U = 200 V.
B. U = 300 V.
C. U = 100 V.
D. U = 220 V
$\left(\dfrac{u}{U_0}\right)^2+\left(\dfrac{i}{I_0}\right)^2=1 \Rightarrow\left(\dfrac{100 \sqrt{6}}{U_0}\right)^2+\left(\dfrac{2}{4}\right)^2=1 \Rightarrow U_0=200 \sqrt{2} \mathrm{~V} \Rightarrow \mathrm{U}=200 \mathrm{~V}$
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Back
Top