Tăng Hải Tuân

Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì dao động T. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên...

Tăng Hải Tuân

Well-Known Member
Administrator
Câu hỏi: Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì dao động T. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên bản tụ này có giá trị bằng nửa giá trị cực đại ở thời điểm đầu tiên (kể từ t = 0) là
A. $\dfrac{T}{8}$
B. $\dfrac{T}{2}$
C. $\dfrac{T}{6}$
D. $\dfrac{T}{4}$
+ Dựa vào đường tròn ta thấy khoảng thời gian gần nhất từ khi điện tích trên một bản tụ cực đại đến khi điện tích trên bản tụ bằng một nửa điện tích cực đại là $\Delta t=\dfrac{T}{6}$.
Đáp án C.
 

Chuyên mục

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top