T

Giải bài 2 trang 21 Chuyên đề học tập Toán 10 – Cánh diều

Câu hỏi: Cho mạch điện như Hình 4. Biết
a) Tính điện trở của mỗi bóng đèn.
b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn và điện trở R.
Lời giải chi tiết
a) Điện trở của bóng đèn 1 là: \({R_1} = \frac{{{{12}^2}}}{6} = 24\left( \Omega \right)\)
Điện trở của bóng đèn 2 là: \({R_2} = \frac{{{{12}^2}}}{{12}} = 12\left( \Omega \right)\)
b) Gọi cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn 1, bóng đèn 1 và điện trở R là \({I_1},{I_2},I\)
Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}U = RI\\{R_1}{I_1} = {R_2}{I_2}\\I = {I_1} + {I_2}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}24 = 3I\\24{I_1} = 12{I_2}\\I = {I_1} + {I_2}\end{array} \right.\)
Giải hệ bằng máy tính cầm tay ta được: \(I = 8,{I_1} = \frac{8}{3},{I_2} = \frac{{16}}{3}\)
 

Quảng cáo

Back
Top