T

Giải bài 1 trang 21 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Câu hỏi: Cho mạch điện như Hình 3. Biết \(U = 20V,R = 0,5\Omega , {r_1} = 1\Omega ,{r_2} = 2\Omega .\) Tìm cường độ dòng điện \({I_1},{I_2},I\) chạy qua mỗi điện trở.
picture39.png
Lời giải chi tiết
Ta có:
\(\left\{ \begin{array}{l}U = RI\\{r_1}{I_1} = {r_2}{I_2}\\I = {I_1} + {I_2}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}20 = 0,5.I\\1.{I_1} = 2.{I_2}\\{I_1} + {I_2} - I = 0\end{array} \right.\)
Giải hệ bằng máy tính cầm tay ta được: \(I = 40,{I_1} = \frac{{80}}{3},{I_2} = \frac{{40}}{3}\)
 

Quảng cáo

Back
Top