The Collectors

Đối với máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực từ, rô to quay với tốc độ n vòng/giây thì tần số f Hz của dòng...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Đối với máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực từ, rô to quay với tốc độ n vòng/giây thì tần số f Hz của dòng điện được tính theo công thức
A. $f=n. P$
B. $f=\dfrac{60n}{p}$
C. $f=\dfrac{np}{60}$
D. $f=\dfrac{n}{p}$
+ Tần số do máy phát điện tạo ra $f=pn$.
Đáp án A.
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Top