Có nên hay không làm đề thi thử hóa hoc.

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chuyên mục

Anh không đồng ý, vì diễn đàn mình không đủ nhân lực để kiểm định chất lượng đề, và diễn đàn mình là diễn đàn Vật lí, nên không làm đề thi thử Hóa !
Không thể để giống boxmath.vn được.
Close topic và sẽ bị xóa sau vài tiếng nữa!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Quảng cáo

Back
Top