The Collectors

Bài 37.1,37.2,37.3,37.4,37.5 trang 89,90 SBT Vật lí 10

Câu hỏi:

37.1.​

C. F = 226.10-3​ N.
D. F = 7,2.10-2​ N
Phương pháp giải:
Áp dụng công thức \({F_c} = 2\sigma. L\)
Lời giải chi tiết:
\(\to {F_c} = 2\sigma. L = 2\sigma .\pi d \\= {2.72.10^{ - 3}}.\pi {. 50.10^{ - 3}} = {7,2.10^{ - 3}}\pi N\)
Lực kéo để có thể bứt vòng nhôm lên khỏi mặt nước là:
\(F = P + {F_c} = {7,2.10^{ - 3}}\pi  + {68.10^{ - 3}} \\= {9,06.10^{ - 2}}N\)
Chọn đáp án B

37.2.​

Một màng xà phòng được căng trên mặt khung dây đồng hình chữ nhật treo thẳng đứng, đoạn dây ab dài 80 mm có thể trượt không ma sát trên khung này (H. 37.1). Cho biết hệ số căng bề mặt của nước xà phòng là 40.10-3​ N/m và khối lượng riêng của đồng là 8,9.103​ kg/m3​. Xác định đường kính của đoạn dây ab để nó nằm cân bằng, lấy g ≈ 9,8 m/s2​.
A. D = 10,8 mm.
B. D = 12,6 mm.
C. D = 2,6 mm.
D. D = 1,08 mm.
ly-10.jpg
Phương pháp giải:
Áp dụng công thức \({F_c} = 2\sigma. L\)
Lời giải chi tiết:
Lực căng màng xà phòng tác dụng lên đoạn dây ab là\({F_c} = 2.\sigma. L = {2.40.10^{ - 3}}{. 80.10^{ - 3}} = {6,4.10^{ - 3}}N\)
Dây ab nằm cân bằng khi \(P = {F_c} = {6,4.10^{ - 3}}N\)
Trọng lực của dây ab là:
\(P = mg = \rho Vg = \rho \dfrac{{\pi {d^2}}}{4}.\ell. G \\\to d = \sqrt {\dfrac{{4P}}{{\rho \pi \ell g}}}  = \sqrt {\dfrac{{{{4.6,4.10}^{ - 3}}}}{{{{8,9.10}^3}.\pi {{. 80.10}^{ - 3}}. 9,8}}}  \\= {1,08.10^{ - 3}}m = 1,08mm\)
Chọn đáp án D

37.3.​

A. Xấp xỉ 72.10-3​ N/m.
B. Xấp xỉ 36.10-3​ N/m.
Phương pháp giải:
Áp dụng công thức \({F_c} = \sigma. L\)
Lời giải chi tiết:
Khi giọt nước rơi khỏi miệng ống thì trọng lượng P của nó bằng lực căng bề mặt \({F_c}\)tác dụng lên giọt nước tại miệng ống:
\(P = {F_c} = \sigma \pi d\)
Với d là đường kính miệng ống nhỏ giọt, \(\sigma \)là hệ số căng bề mặt của nước
Từ đó suy ra:
\(\sigma  = \dfrac{P}{{\pi d}} = \dfrac{{{{9,72.10}^{ - 5}}}}{{{{3,14.0,43.10}^{ - 3}}}} \\\approx {72.10^{ - 3}}N/m\)
Chọn đáp án A

37.4.​

C. F = 22,6.10-2​ N.
D. F = 7,2.10-2​ N
Phương pháp giải:
Áp dụng công thức \({F_c} = 2\sigma. L\)
Lời giải chi tiết:
Ta có:
\(F = {F_c} = 2\sigma. L = 2\sigma .\pi d = {2.72.10^{ - 3}}.\pi {. 50.10^{ - 3}} \\= {2,26.10^{ - 2}}mm\)
Chọn đáp án B

37.5.​

Một màng xà phòng căng trên một khung dây đồng hình chữ nhật treo thẳng đứng (H. 37.2). Đoạn dây ab dài 50 mm và có thể trượt dễ dàng trên khung. Hệ số căng bề mặt của xà phòng là 0,04 N/m. Dây ab sẽ đứng yên khi trọng lượng của nó là
hinh-bai-375-trang-90.png
A. \({2.10^{ - 3}}N\)
B. \({4.10^{ - 3}}N\)
C. \({1,6.10^{ - 3}}N\)
D. \({2,5.10^{ - 3}}N\)
Phương pháp giải:
Áp dụng công thức \({F_c} = 2.\sigma. L\)
Lời giải chi tiết:
\(P = {F_c} = 2\sigma L = 2\sigma .\pi d = {2.0.04.50.10^{ - 3}} \\= {4.10^{ - 3}}N\)
Chọn đáp án B
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp zix.vn nhé!!!
 

Quảng cáo

Top