Thời điểm $t_{2}$ liền sau đó có $u_{M}$ = +A là

Bài toán
Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $\lambda$/3, sóng có biên độ A, tại thời điểm $t_{1}$ = 0 có $u_{M}$ = +3cm và $u_{N}$ = -3cm. Biết sóng truyền từ M đến N. Thời điểm $t_2$ liền sau đó có $u_M$ = +A là
A. 11T/12
B. T/6
C. T/12
D. T/3
 

huynhcashin

Well-Known Member
Bài toán
Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $\lambda$/3, sóng có biên độ A, tại thời điểm $t_{1}$ = 0 có $u_{M}$ = +3cm và $u_{N}$ = -3cm. Biết sóng truyền từ M đến N. Thời điểm $t_2$ liền sau đó có $u_M$ = +A là
A. 11T/12
B. T/6
C. T/12
D. T/3
Lời giải
Giả sử sóng truyền từ M đến N ( ngược lại vẩn ra)

• Giả sử pt sóng ở M $u_{M}=a\cos\left(\omega t\right)$

$\Rightarrow$ pt sóng N $u_{N}=a\cos\left(\omega t-\dfrac{2\pi }{3}\right)$

• $t=t_{1}$ :

$u_{M}=a\cos\left(\omega t_{1}\right)=3\left(cm\right)$

$u_{N}=a\cos\left(\omega t_{1}-\dfrac{2\pi }{3}\right)=-3\left(cm\right)$

$u_{M}=-u_{N}$

$\Rightarrow$ $\omega t_{1}=\dfrac{\pi }{3}$

$\Rightarrow$ $t_{1}=\dfrac{T}{6}$

• $t=t_{2}$ :

$u_{M}=a\cos\left(\omega t_{2}\right)=a\left(cm\right)$

$\Leftrightarrow$ $a\cos\left(\omega t_{1}+\Delta t\right)=a\left(cm\right)$

$\Rightarrow |\Delta t|=\dfrac{T}{6}$
 

__hihi_haha__

Active Member
Bài toán
Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $\lambda$/3, sóng có biên độ A, tại thời điểm $t_{1}$ = 0 có $u_{M}$ = +3cm và $u_{N}$ = -3cm. Biết sóng truyền từ M đến N. Thời điểm $t_2$ liền sau đó có $u_M$ = +A là
A. 11T/12
B. T/6
C. T/12
D. T/3

Dùng đường tròn nhanh và đơn giản hơn nhiều :D
Lời giải

M nhanh pha hơn N một góc :
$$\Delta \varphi=\dfrac{2 \pi}{\lambda}d=\dfrac{2 \pi}{3}$$
Dựa vào dữ kiện kết hợp đường tròn ta xác định được 2 trường hợp vị trí M, N thỏa mãn là
$$\varphi_{M_1}=-\dfrac{\pi}{6}$$

$$\varphi_{M_2}=\dfrac{\pi}{6}$$
Xét 2 TH để M lại biên dương :
$$t_1=\dfrac{T}{6}$$
$$t_2=\dfrac{11T}{12}$$
Vậy trường hợp ngắn nhất là $\dfrac{T}{6}$
Đáp án B.
 
Các chủ đề tương tự
Người tạo Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
Kate Spencer Thời điểm t liền sau đó li độ của M bằng +A Bài tập Sóng cơ 8
T Thời điểm $t_{2}$ liền sau đó có $u_{M}$=+A là Bài tập Sóng cơ 4
K Tìm thời điểm $t_{2}$ liền sau đó có $u_{M}= +A$, biết sóng truyền từ M, N Bài tập Sóng cơ 11
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
B Thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ đến VTCB Bài tập Sóng cơ 1
B Sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 5
B Thời gian ngắn nhất điểm M hạ xuống thấp nhất Bài tập Sóng cơ 4
L Tại thời điểm phần tử C có li độ $3cm$ và đang hướng ra xa vị trí cân bằng thì li độ của phần tử $D$ Bài tập Sóng cơ 4
DanHien Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 1
GuyFawkes Tại thời điểm t =1,2s, có một số điểm trên bề mặt chất lỏng ở cùng độ cao và cao nhất Bài tập Sóng cơ 1
QS. Nguyễn Minh Đức Thời điểm đầu tiên để M xuống thấp nhất là? Bài tập Sóng cơ 2
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
Q Vận tốc của sóng tại thời điểm t Bài tập Sóng cơ 5
P Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t+T/8 là Bài tập Sóng cơ 1
H Li độ dao động của M vào thời điểm $t_2=\left(t_1+2,01\right)$ s bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
N Li độ dao động tại điểm M vào thời điểm $t_2 = (t_1 + 2.01)s$ bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 6
A Tại thời điểm mà li độ của M là 3 mm thì li độ của N có giá trị bằng: Bài tập Sóng cơ 4
L Vào thời điểm $t_2 = t_1 + \dfrac{79}{40}$s, phần tử D có li độ là Bài tập Sóng cơ 3
apple13197 Thời điểm ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2015 gần giá trị nào nhất (không kể khi t = 0) Bài tập Sóng cơ 8
A Xác định li độ của phầntử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40 s$ Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tại thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại I là 2 cm thì li độ dao động của phần tử tại M là? Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tại thời điểm li độ của C là - 2 cm thì li độ của D là Bài tập Sóng cơ 2
T M, N cùng nằm trên một hình elip . Tại thời điểm $t_{1}$ li độ của M là $\sqrt{3}$ thì của N là Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Thời điểm mà O, A, B thẳng hàng lần thứ 2015 là Bài tập Sóng cơ 10
C Tốc độ dao động của N vào thời điểm t, có giá trị là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
K Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là: Bài tập Sóng cơ 8
P Hệ số góc tiếp tuyến tại M ở thời điểm t = 0.005 s xấp xỉ bằng Bài tập Sóng cơ 3
A Li độ của điểm $M$ trên dây cách $O$ 2,5 m tại thời điểm 2 s là Bài tập Sóng cơ 6
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
lannhi Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 1
B Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12 cm dao động cùng trạng thái ban đầu với O Bài tập Sóng cơ 5
M Thời điểm đầu tiên để điểm M đến điểm N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm Bài tập Sóng cơ 8
Hades Vào thời điểm đó hướng chuyển động của P và Q lần lượt sẽ là Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng thời điểm ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất lần thứ 2014 là. Bài tập Sóng cơ 1
zkdcxoan Tại thời điểm $A$ đang có li độ cực đại bằng $5cm$ thì trung điểm C của AB có li độ là Bài tập Sóng cơ 13
GS.Xoăn Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O một đoạn $3$ cm xuống đến điểm có độ sâu$ 3 $ cm? Bài tập Sóng cơ 4
Mai Bò Vận tốc sóng tại N ở thời điểm.... Bài tập Sóng cơ 0
cuonghp96 Tại thời điểm t li độ dao động của phần tử M là 2cm thì tại thời điểm t+6(s) li độ của M sẽ là Bài tập Sóng cơ 6
Nhật Li độ điểm M trên dây, cách O một khoảng 30,5 cm ở thời điểm t là Bài tập Sóng cơ 2
superstar Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là Bài tập Sóng cơ 2
highhigh Tính thời điểm đầu tiên để điểm $M$ cách $O$ 6cm lên đến điểm cao nhất Bài tập Sóng cơ 4
minhdoan Tìm số điểm trên dây dao động ngược pha với nguồn ở thời điểm t=0,5 s Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Xác định li độ của phần tử tại điểm M vào thời điểm $t_2 = t_1 +0,125$ s Bài tập Sóng cơ 1
C Tại thời điểm t, vận tốc dao động phần tử tại A là 12cm/s thì vận tốc dao động phần tử tại B là Bài tập Sóng cơ 1
M Hỏi li độ điểm M cách O $2,5m$ tại thời điểm $2s$ Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là 12$\sqrt{3}$ cm/s thì vận tốc tại B là Bài tập Sóng cơ 1

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top