Bài toán tìm tỉ số t1/t2

Bài toán
Một lò xo lí tưởng PQ có độ cứng 3 N/cm. Đầu dưới Q của lò xo gắn với mặt sàn nằm ngang, đầu trên P gắn với vật nhỏ có khối lượng 750g. Từ vị trí cân bằng của vật, người ta đưa vật đến vị trí lò xo bị nén 5 mm, rồi truyền cho vật vận tốc 40căn3 cm/s hướng về vị trí cân bằng. Lấy $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Giả thiết, trong suốt quá trình chuyển động của vật, lò xo luôn được giữ theo phương thẳng đứng. Trong khoảng thời gian t = kT (với k nguyên và 8≤ k ≤12) kể từ lúc vật bắt đầu dao động, gọi t1 là khoảng thời gian lực tác dụng lên điểm Q cùng chiều với trọng lực, t2 là khoảng thời gian lực tác dụng lên điểm Q ngược chiều với trọng lực. Tỉ số t1/t2 gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Chuyên mục

Các chủ đề tương tự
Người tạo Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
P Tìm trạng thái quá khứ tương lai đối với bài toán cho biết phương trình của x,v,a,f Bài tập Dao động cơ 2
T Thắc mắc về kết quả bài toán "Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm" Bài tập Dao động cơ 3
Đạt QH Bài toán biên độ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
K Bài toán giữ lò xo khi đang thực hiện dao động Bài tập Dao động cơ 0
Đx Pa Bài toán liên quan đến thời gian bị nén hay giãn của lò xo Bài tập Dao động cơ 0
T Thắc mắc về bài toán dao động của con lắc lò xo có lực ma sát Bài tập Dao động cơ 0
H Bài toán liên quan đến động năng, thế năng của dao động cơ Bài tập Dao động cơ 7
T Bài toán con lắc đơn dao động gắn với lò xo Bài tập Dao động cơ 5
Cador.Halley Chu kỳ trong bài toán thực tế về con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
anzaiii Bài toán liên quan đến thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
D Bài toán xác định thời điểm thứ 2012 vật đi qua vị trí có $W_{đ}=3 W_t.$ Bài tập Dao động cơ 1
U Bài toán con lắc lò xo với hai vật Bài tập Dao động cơ 1
T [ĐH 2013(CLLX)] Bài toán cực trị vận tốc trong va chạm. Bài tập Dao động cơ 2
T Bài toán về thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai dao động được lặp lại như thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 1
T Bài toán liên quan đến độ lớn lực đàn hồi cực đại cuả lò xo trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
zopping88 Mong mọi người giúp minh bài này Bài tập Dao động cơ 0
H Bài tập dao động cưỡng bức nâng cao Bài tập Dao động cơ 3
H Bài tập dao động cưỡng bức khó Bài tập Dao động cơ 0
koldback Bài tập Dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
Kazir006 Bài tập con lắc đơn với năng lượng pin Bài tập Dao động cơ 0
G Một số bài tập cơ bản về dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
huubinh17 4 bài tập dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 11
Lê Quang Hưng Bài tập dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
H Bài tập đồ thị trong dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
S Bài tập thí nghiệm thực hành về sai số? Bài tập Dao động cơ 3
minhtangv Thắc mắc bài 4 Bài tập Dao động cơ 0
N Giải thích về âm trong bài tập ống sáo Bài tập Dao động cơ 1
N Bài tập dao động điều hòa của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 0
thoheo Bài làm đúng hay sai? Bài tập Dao động cơ 4
H Tìm số lần vật đạt giá trị vận tốc theo yêu cầu đề bài Bài tập Dao động cơ 10
NTH 52 Các bài dao động cơ trong đề thi thử lần 4 diễn đàn vật lí phổ thông Bài tập Dao động cơ 19
Tăng Hải Tuân Hiểu sâu hơn về một bài con lắc đơn trong đề Đại học 2012 Bài tập Dao động cơ 3
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Dao động cơ trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Dao động cơ 152
luxubuhl Bài tập con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm vận tốc hai theo yêu cầu bài Bài tập Dao động cơ 3
T Bài tập liên quan đến độ lớn vận tốc khi vật qua vị trí lò xo không bị biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
T Bài tập liên quan đến khoảng thời gian ngắn nhất mà hai điểm gặp nhau Bài tập Dao động cơ 12
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Bé ss minki Tìm A max Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm góc nhọn a Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top