TỪ TRƯỜNG

Bài toán
Suất điện động cảm ứng được sinh ra trong dây dẫn bởi chuyển động của nó trong từ trường không phụ thuộc vào:
A. định hướng của dây
B. đường kính của sợi dây
C. phương chuyển động của sợi dây
D. chiều dài của sợi dây
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top