icon tài liệu

Đề thi thử lần 1 môn Vật lí 2015 - Diễn đàn Vật lí phổ thông

Bạn phải đăng nhập để tải
Sửa lại đáp án câu 9
  • Like
Reactions: Yuri_Black_Pearl
Câu 10 sửa thành $f_4 \le 100$.
Câu 16 nhầm ở đáp án C. Thế năng cực tiểu chứ không phải cực đại.
Câu 33 đáp án A sửa lại là $\dfrac{85}{24}T$, lỗi do đánh nhầm.
Câu 49 đáp án B và D là như nhau, đã sửa lại.
  • Like
Reactions: minh thich hat
Sữa chữ "Goi" thành "Gọi"
Soát kĩ rồi mà vẫn còn sót. Sr mọi người.
Back
Top