Kỳ thi Đánh giá năng lực 2023 đang tiến tới rất gần. Trong bài viết này Zix sẽ tổng hợp cách thức đăng ký tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực chi tiết đầy đủ cho các bạn. Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Kỳ thi đánh giá năng lực là kỳ thi do các trường Đại học tự tổ chức thi riêng và kết quả để xét tuyển vào các trường đại học (bao gồm trường tổ chức thi và các trường sử dụng kết quả đó để xét tuyển). Thi đánh giá năng lực là một trong các hình thức được nhiều bạn học sinh lựa chọn để tăng cơ hội xét tuyển vào đại học.
__NG K_ THI __NH GI_ N_NG L_C SAO CHO __NG.jpg

1. Cách thức đăng ký thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Dưới đây là những bước hướng dẫn chi tiết để các bạn thí sinh tạo tài khoản đăng ký thi Đánh giá năng lực 2023 ĐHQG TPHCM:
Bước 1: Đầu tiên, các bạn truy cập vào trang web: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn./.
Bước 2: Sau đó, mọi người bấm chọn vào phần Đăng ký.
bD0XytrrbkqO-hG6fL6t899DFao_2kAsrUaO3j95QOinACPMjG-tdOJwwYNAoF5p6wCPfF8G04GzqtmIYkmqs3daNzkZFTw3B3-uVxXIS_KqEbADdGGCOAs0w-hK06Ns8xT92oZG_bLSub-MQefAI10
Kế tiếp, bạn cần điền những thông tin cá nhân cơ bản như: họ và tên, số CMND/CCCD, địa chỉ mail đi kèm với mật khẩu chính xác để lấy in lên giấy báo dự thi và kết quả thi của mình > Click chọn vào mục Đăng ký.
0omOOuFyo3CjqWPyKxhPyuoGDY6D676PV2kD9IzxVjF4r7t2uWRQkQT7hT0SmFI6Sr1f_Vc_hkC3N7TZzamvK300PKt0hco1KMycbos9oHbNcSdhDlYUVYxpKI27TZw2JO8dzud-ure0YdZ3y42uj1k
Bước 3: Kích hoạt tài khoản
Các bạn hãy check email của mình. Nếu như không nhận được mail trong phần Hộp thư đến thì hãy kiểm tra lại trong Hộp thư Spam của bạn.
Sau đó, mọi người nhấn chọn vào chữ “tại đây” để xác nhận kích hoạt tài khoản. Nếu bạn không nhìn thấy được chữ này thì hãy bấm chọn dấu “…” để thấy được những dòng xổ ra bên dưới rồi chọn vào “tại đây”.
waykBqDagCto0WY7TqeqcQ_yLV3YQ7Nvt9XMQj8dPyKB85VuQy_Ogw79mon6WLDJGIk6svFsN7FR2u8pfE4kGGbQdjzff1Gev58W1l-aI2HrYQm5tTJNprIuxpRwP9WBHqRsIG-dZ5aAbfWUx5U_8NI
Bước 4: Đăng nhập vô tài khoản cá nhân mình mới tạo trên trang thông tin điện tử của kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM.
Thí sinh hãy điền số CMND/CCCDmật khẩu mà mình đã dùng để tạo tài khoản > Chọn vào mục Đăng nhập.
5NBGNxQ5BPe0lOfreLR0S9ptdAchcu4u9YpW8L-6kVzm1Pk88oaoq8jz64_ktTbrDWmliPKyGpDVjlgMmATcaKclJATTs0NZ5g3A6vDo0GsH5lLFfBKBsbAmuX4m0OwPX6YO-KRbqUDjL0-gczTqRqU
Đăng nhập tài khoản
Bước 5: Đăng ký những thông tin cá nhân, liên hệ và thông tin ưu tiên
g3_Xmlg-BonQW2H6f1PcklzosdgCRSesxsZcaaoAI6HF70GbOBYYDnmzgMwdEa3s97gS-_RR8HYnXPAzngEBvAyOsfT6zEireUdUuzc26MXNctgP9hptCZcQ8Y6bXnPnijKNr6hQO6oFfT1bqAJhHpo
Khi đã điền vào xong những thông tin cá nhân, liên hệ và ưu tiên, chúng ta chọn vào nút Quay về trang đăng ký để qua bước sau.
Nếu như thí sinh cần sửa đổi thông tin đã đăng ký thì:
Bạn có thể truy cập vào đường dẫn http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn với tài khoản đã đăng ký trong thời gian được phép theo quy định từ ngày 01/02 – 28/02/2023 (dành cho đợt 1) và 05/04 – 28/04/2023 (dành cho đợt 2) bằng cách:
Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký trên trang thông tin điện tử của kỳ thi Đánh giá năng lực 2023 > Nhấn chọn vào mục “Họ tên thí sinh-Hồ sơ cá nhân (Thông tin tài khoản)” nằm phía góc bên phải và trở về trang cá nhân điều chỉnh.
Khi đã sửa đổi xong, chúng ta click chọn vào “Lưu thông tin” nằm phía cuối trang để lưu lại.
Chưa hết đâu, bạn đừng rời trang vội nhé! Vì tiếp theo cũng là một phần rất quan trọng mà chúng tôi muốn hướng dẫn cho bạn.
Hướng dẫn đăng ký địa điểm thi
Bước 1:
Các bạn bấm chọn Tạo hồ sơ để đăng ký và lựa chọn địa điểm dự thi của mình. Sau khi xong bước này, hệ thống sẽ hiển thị mã hồ sơ.
-SmkR6MEFJKiFl5Et2n9ooCs6Z76IuhE2v5nbduZPPvmYF0_dXWXMCTAoQPWIe4h7NleNRucPCsNeVpVEofisKlW3IT4q8_vUj8jB8NPTLXHa9mc5ORb_phw3Mn2EfsrAdGMllzxHlqk8Efk4fB5Edc
Bước 2: Tiếp theo, bạn chọn vào nút Đăng ký nằm bên dưới mã hồ sơ (có 9 ký tự) để chọn điểm thi.
ezwKy_r0OSHB6V7vmHA_NZXxxG47llkHzfEgu2h9_oIysTRNJFoGaNP4HcZaphtkzDbPZ7ZB8Va4yyJNwXZxrUMNQi3vuh3OYJKKcbMF-XDQsWoFlUnn_7st28fs5DNjfkwb7YCjS5eo0uigLzBn3Vg
Bước 3: Chọn điểm thi của mình và kiểm tra lại rồi chọn nút Xác nhận.
Các bạn có thể theo dõi những tỉnh thành có tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM tại website:
http://cete.vnuhcm.edu.vn/thi-danh-gia-nang-luc.html để đăng ký và Xác nhận.
2hG3P3E4CL2iC83kvWULDSWPzPX1wYlFeRLp1UKnjiDcz7EsgrJvMngQcA5T07CSLxZpx9wCbZLgP5MT1_x8QTs_8T8aAhTESABVD9n3DQRoTni1fxOHo0gO71BDbJ2l1wkw4gCVIqK-q6yMH5d8zK8
Lưu ý: Nếu như các bạn cần sửa đổi địa điểm dự thi của mình thì chỉ cần click chọn vào Sửa hồ sơ > Lựa chọn điểm dự thi mới > Bấm vào Xác nhận. Thời gian được thay đổi hồ sơ đợt 1 là từ 01/02 – 28/02/2023 và đợt 2 là từ 05/04 – 28/04/2023.
J2w0cB3wcRVaez3yAvyGm7LmgrMtjV2PGvcwljps_5hsp_dvt9ZW4sUF8U2qznwo54-_wafRSTN8I8PE3XKeVDabUlYrkl50JTOhG7M8AZdZ9NDQh55nmsiz1iE937CWvfzFsIB3ZrNhDzc4oaayyuU
Cuối cùng, thanh toán lệ phí dự thi.
Bước 1:
Bạn nhấn chọn mục Thanh toán.
KTP30iSe7_EVTaJRr9D_XXM1f9QGSR-i5Pi99hCiMGEFmd8AZxKuwr4y6Nu3gmwEz_xaCeltrVsYz-2-NnlwiFa66mSjAWFK3a8fworrL7CE_0yKAMzSoOPd2DA-_8cCxqtNif6sluNiWl2gODBKFEo
Bước 2: Lựa chọn phương thức thanh toán
Các bạn hãy check lại kỹ các thông tin dự thi của mình > Bấm chọn vào mục Nhấn chọn phương thức.
tXELyvEm8RVedod5pqejOlWXBIS4Yg9tO-gxLo-zFeuaRh_z1SSdwQwTGFxrMXWakk0ZXrHGBTNT_nnyeQ3TSfsFjK4YkYVQb1TXZ2MviTq-J5DeQ2WrJUjEerBYoq13xpSnE_B-V7IepFNUT4Ddx5U
Kế tiếp, các bạn hãy chọn 1 trong số 4 phương thức thanh toán như hình dưới đây.
qucuvb8ks_1F-AfKGKG7uqAKX05Yo-PbDhcHtUZqZYR5-x9eWfOgnH021PNWbhHx0glUrXKT0XohdJkweToQEP5X9Yoyq12q2wwzG5b5QHrsqWCDMKvEG_JLgj6gYdj3E6cxsKCHW2D-4hvRNJIKOnk
Bước 3: Check lại thông tin thanh toán lệ phí > Nhấn chọn vào nút Xác nhận.
8b1wFpeYKIw6gNZHHHE5_hhBJokw_wsBfBBT3f2CH2u6lMFuk1HeUHjC_OesIyn0WE16QAhifHD7erwwapwOeAM7T7OP3EQPM7AHjhTMtRQVQBBh1X2EihqXvI1Hh4iBCnzKsXbDDI_IJ5eEd0iiiPU
Bước 4: Tiến hành thanh toán theo đúng phương thức mình lựa chọn.
Khi chúng ta cần sửa đổi sang phương thức trả tiền khác, bạn vào phần Thanh toán > Ấn chọn Nhấn đổi phương thức > Chọn ví khác để thanh toán > Click Xác nhận là xong.
Và đừng quên kiểm tra lại Tình trạng hồ sơ của bạn nhé!
Kiểm tra tình trạng của hồ sơ
Tình trạng hồ sơ thí sinh Đã xác nhận thanh toán:
Khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký thi Đánh giá năng lực 2023 và thanh toán, bạn bấm chọn nút Thanh toán để xem tình trạng hồ sơ của mình.
1yNgLqThq2-1Ksx_FWOucjMVc0xhC2tNkl9EX-7izk7a3BpNeXo9gV65pNHfSQEa5Anu98VFJ8dJY0RHgSMqvy_R9RUKA-BtcuWthkyhuLljzRbSHl28_F9hlFV8MaB9OAlxSVOVvDS_MyXVIBM3gb8
Tình trạng hồ sơ thí sinh Chưa xác nhận thanh toán:
Nếu bạn gặp phải vấn đề đã thanh toán thông qua app ví điện tử mà hệ thống vẫn hiển thị thông báo là Chưa thanh toán, bạn có thể gửi email tới thinangluc@vnuhcm.edu.vn hoặc gọi cho các số hotline để được trực tiếp hướng dẫn.
Xjb1w6gPuZEaQwivqQcOZkuMp7QhCZFBbUWeQ8L4lZeCNfyCBV9OI_bdP1vzxhxq9DK0cZVvrjcq-RQvBBRUi8vyV--0666dyw56APw-GJ4suFlRQFnvcAjEcd5BP8CgkS9MX5BMP9ZgW85Re53z48U

2. Đăng ký thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội

Tương tự như vậy, chúng ta có cách thức đăng ký tham gia kỳ thi ĐGNL cho các bạn tại địa bàn Hà Nội như sau:
Bước 1: Đầu tiên, các bạn vào website: https://khaothi.vnu.edu.vn/ hoặc http://hsa.edu.vn/ > Bấm vào Đăng ký. Nếu đã có tài khoản rồi thì các bạn click chọn ô Đăng nhập nằm ở bên cạnh.
PcN20e8dNphB4dUKHU8cu4-3JUQ6TJkZa1r2HcU6gLurqOSyLpI9QiPzyQ_ns-Js2JDab3c1L1Kr8L7peuN1XVt_SoNWtLGnUgCwkuMQKMZSOiVs5miBVcyUbqhFybecPVNbuUyXARJk0TkxYigu_ug
Bên cạnh đó, các bạn cũng cần đọc rõ “Thỏa thuận của kỳ thi đánh giá năng lực” > Bấm vào nút Đồng ý để tới với các bước kế tiếp.
LkblkOpvjqkeNtGMD8Owt4JRfFNSbzHZzjsHRA5gwymXDrxZDF08JjyOql7qPCX12irtIWHsVr9uN8XjHa1MhsAycJE_6h0HiWqMdYfRyO4wUUZFQwvwsWf2gmZRgqL7-5xcDHToR4YrTfYe0a5kAY8
Khi đã đăng ký xong tài khoản, hệ thống sẽ gửi cho bạn email để thông báo “Mở tài khoản đăng ký thi Đánh giá năng lực” để bạn xác nhận tài khoản như hình dưới.
38HXXZTb2ZQjAC3Oyi01f562zp8zmt_K6Zy91z_d2NLzwoXHbBZYpLIC0m7524cVbv7uVZc43QXZAQmnOVXS2alUirAf1QVF4rVwbvfIjnxBiYJD5v8Ntc8f0jeFk6wta1rx7GJtzeh2s8BvTkn5PY4
Nhấn chọn vào nút OK để sang bước kế tiếp.
q-3GLkQBKUqUbf2ff1b6cQxr6Xru6wwdjCXBRMBYc01g4q5DlFzcRe9h44pX3CftQmx_ve9-h7nhAKwoVD5t40VEwFva7vt1OtptPztmBqw70LF74jFaroR9A9IYZc0lsopbCd4dQ2MMymY1xpdgq2I
Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản mà bạn đã đăng ký.
dSV9bshCwSpUA6rCRh3NqwAYlt4UGHdtizsqHz2ItNiGbc6AvgiSh24sgrEX0IjLDrO6Vm2TcwrOiNhj5lWE4-jgiLWFhptCy-cKDvBIMgIZgQC0nqGdOJnsX_qE_eSaLlpDvzv417BqEGLe3v7No9g
Bước 3: Điền các thông tin cá nhân để hoàn tất hồ sơ đăng ký thi Đánh giá năng lực 2023 Hà Nội > Kiểm tra lại kỹ và bấm vào nút Tiếp theo.
xjIJbuPOGqpnrZ9AGVSINgKe1qmaqOLpiQh-hbvitsuzkScqwVxstb7QjUcgJlirHkvpvQyeI9FTD9BEnmPMthOYLn7RPGYuKi9Gcspw6QD2sb6aYZaNaJArtl3-o8fHu6nevSOwgv3N4ebNVtSkcE8

ysgJbdyhuRnJxUy5eqh7sSNVYPLK88hXDEeJQMBfotRTpvxuvK0XRCCDGioYP0GmvH-2JhGjH1OXFbCYazLA484fWR6VlLkAMuEnc9raGcvwqEJzDdgpnogn46Fa5zIbaa854rg-r7_j-bHyv8Cwd6w

r3mOiLAagq_H3pXlLkHOoC9aj8k5PRmSceaIIQfxC2V_Birb8rnEThOVfbazSEs-QNWkFcjC53gIMSuIwxho7c9QCA1Ak-Z8Qif_eAl7J3GRefgIRFbd0b3q-nJxuoGByuAHbZ9EvFGvCdFkUe3ny8k

uWTbadhb1lhdfVhhzf-A8674T9vkgemRfzfyr78Nwrkhi6_Mz07RC-eM2mIWobtK8XRLkM7hC2YMr_IsHrmDgYm6irtPWyFsDJpLd8pTyX98UGC-J7MwTZU9khW2ALhMIhO7AHgNHK4fjXLHyjq8zaA

wCP7z4JCpoGKthT6T73t884-TYtbVAmCBlYc4bT4sIn88oAcpqxtOR99jLP0IzteYJH_Nx71W41ugzCnhooEH67yzfvj6DoE89J78imRPuGRr9seq8nF4D7ZHNrP6ylGcPCmR2F82tM_3MyEhQ3MulU
Bước 4: Kế tiếp, các bạn lựa chọn ca thi thích hợp, đợt thi, địa điểm thi > Bấm nút Đăng ký > Nhấn chọn Xác nhận là hoàn tất.
5q5FvRiJFR4pEKLVLb3GUWEj0RPxfXmgySkee9D9YKjtxKc6YB3_qffMBjONISm744Cx4XbSoHIVgGZXzaplGAF1BjH8OXwRxxIRZr2h-Jy7Tk5VXpQg94KApWSoFk3ck8-8NEV9uoTCQmXdgj1PTvU

MNq_P9Sgx4zs5vLoXCs5MrplxKpL1y7nJwB44AksVhRlWGoIwRZuVDIMLI442CQ6-ADnyQPDRVHfWvjfAyktaVpCq0bVhjSkx0tfcg0_ux1-vHQ7QD19mBmsoTbTHe8yJoSeppIzOk8PDLmPbHhgqyc

Chúc các bạn có một kỳ thi thành công!