trắc nghiệm sinh 12

 1. The Collectors

  Sơ đồ phả hệ hình dưới đây mô tả sự di truyền 2 tính trạng ở người...

  Sơ đồ phả hệ hình dưới đây mô tả sự di truyền 2 tính trạng ở người Tính trạng nhóm máu và tính trạng bệnh bạch tạng. Biết rằng tính trạng nhóm máu do 1 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 3 alen quy định; tính trạng bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định; hai cặp gen...
 2. The Collectors

  Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là...

  Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là: $0,2\dfrac{\underline{AB}}{aB}\dfrac{\underline{De}}{De}:0,8\dfrac{\underline{AB}}{aB}\dfrac{\underline{De}}{de}.$ Cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa...
 3. The Collectors

  Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân...

  Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được ${{F}_{1}}$ có 100% thân cao, hoa đỏ. Tiếp tục cho ${{F}_{1}}$ giao phấn với nhau...
 4. The Collectors

  Ở ruồi giấm, xét 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường...

  Ở ruồi giấm, xét 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường. Thực hiện phép lai giữa hai cá thể (P), thu được ${{F}_{1}}$ có tỉ lệ kiểu hình $1:2:1.$ Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (I). Hai cá thể P có thể có kiểu gen khác nhau. (II)...
 5. The Collectors

  Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a...

  Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d...
 6. The Collectors

  Một loài thú, xét 3 cặp gen Aa, Bb và Dd quy định 3 cặp tính trạng...

  Một loài thú, xét 3 cặp gen Aa, Bb và Dd quy định 3 cặp tính trạng khác nhau. Trong đó, cặp gen Aa và Bb nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X; cặp gen Dd nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho con đực mang kiểu hình trội về 3 tính trạng giao phối với con cái mang kiểu hình trội về 3...
 7. The Collectors

  Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể $2n=24$ và hàm lượng ADN...

  Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể $2n=24$ và hàm lượng ADN trong nhân tế bào sinh dưỡng là 4pg. Trong một quần thể của loài này có 4 thể đột biến được kí hiệu là A, B, C và D. Số lượng nhiễm sắc thể và hàm lượng ADN có trong nhân của tế bào sinh dưỡng ở 4 thể đột biến này là: Thể đột biến A...
 8. The Collectors

  Người ta chuyển một số vi khuẩn E.coli mang các phân tử ADN vùng...

  Người ta chuyển một số vi khuẩn E.coli mang các phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa ${{N}^{15}}$ sang môi trường chỉ có ${{N}^{14}}.$ Các vi khuẩn nói trên đều thực hiện phân đôi 3 lần liên tiếp tạo ra 12 phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa ${{N}^{14}}.$ Sau đó chuyển các vi khuẩn này về môi trường chỉ...
 9. The Collectors

  Vườn dừa có loài côn trùng A chuyên đưa những con côn trùng của...

  Vườn dừa có loài côn trùng A chuyên đưa những con côn trùng của loài B lên chồi non để côn trùng B lấy nhựa của cây dừa và thải ra chất dinh dưỡng cho côn trùng A ăn. Để bảo vệ vườn dừa, người nông dân đã thả vào vườn loài kiến 3 khoang. Khi được thả vào vườn, kiến ba khoang đã sử dụng loài côn...
 10. The Collectors

  Một lưới thức gồm có 9 loài được mô tả như hình bên. Theo lí...

  Một lưới thức gồm có 9 loài được mô tả như hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai? Có 15 chuỗi thức ăn. Nếu loài K bị tuyệt diệt thì lưới thức ăn này có tối đa 7 loài. Nếu loài E bị con người đánh bắt làm giảm số lượng thì loài M sẽ tăng số lượng. Chuỗi thức ăn dài nhất...
 11. The Collectors

  Khi nói về cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài, có bao nhiêu phát...

  Khi nói về cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (I). Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng và sự phân bố cá thể ở mức phù hợp với sức chứa môi trường. (II). Khi môi trường khan hiếm nguồn sống và mật độ cá thể quá cao thì cạnh tranh cùng loài...
 12. The Collectors

  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa. Các yếu tố ngẫu nhiên...
 13. The Collectors

  Một loài thực vật, xét 3 cặp gen Aa, Bb, Dd cùng nằm trên một cặp...

  Một loài thực vật, xét 3 cặp gen Aa, Bb, Dd cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể và quy định 3 cặp tính trạng khác nhau, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai? Cho cá thể có kiểu hình trội về 1 tính trạng lai phân tích. Sẽ có tối đa 6 sơ đồ lai. Cho cá...
 14. The Collectors

  Một loài động vật có kiểu gen aaBbDdEEHh giảm phân tạo tinh trùng...

  Một loài động vật có kiểu gen aaBbDdEEHh giảm phân tạo tinh trùng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là sai? Cơ thể trên giảm phân cho tối đa 8 loại tinh trùng. Loại tinh trùng chứa 3 alen trội chiếm tỉ lệ là 3/8. 5 tế bào của cơ thể trên giảm phân cho...
 15. The Collectors

  Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

  Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai? Đột biến chuyển đoạn không bao giờ làm thay đổi số lượng gen có trong tế bào. Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể. Đột biến thể ba làm tăng số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào. Ở các đột...
 16. The Collectors

  Ở vi khuẩn E.coli, xét một đoạn phân tử ADN có 5 gen A, B, D, E...

  Ở vi khuẩn E.coli, xét một đoạn phân tử ADN có 5 gen A, B, D, E, G. Trong đó có 4 gen A, B, D, E thuộc cùng một operon. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai? Nếu gen A nhân đôi 3 lần thì gen D cũng nhân đôi 3 lần. Nếu gen B tạo ra được 20 phân tử mARN...
 17. The Collectors

  Khi nói về bậc dinh dưỡng của lưới thức ăn ở hệ sinh thái trên...

  Khi nói về bậc dinh dưỡng của lưới thức ăn ở hệ sinh thái trên cạn, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai? Bậc dinh dưỡng cấp 1 luôn có tổng sinh khối lớn nhất. Các loài ăn sinh vật sản xuất đều được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc 1. Tất cả các loài động vật ăn thực vật đều được xếp vào bậc dinh...
 18. The Collectors

  Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

  Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng? Ở tất cả các quần thể, nhóm tuổi đang sinh sản luôn có số lượng cá thể nhiều hơn nhóm tuổi sau sinh sản. Khi số lượng cá thể của nhóm tuổi sau sinh sản ít hơn số lượng cá thể của nhóm tuổi trước sinh sản thì quần thể đang phát...
 19. The Collectors

  Khi nói về nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

  Khi nói về nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng? Giao phối không ngẫu nhiên không chỉ làm thay đổi tần số alen mà còn làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. Thực chất của chọn lọc tự nhiên là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu...
 20. The Collectors

  Ở một loài động vật, xét 2 cặp gen quy định hai cặp tính trạng...

  Ở một loài động vật, xét 2 cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây đều dị hợp 2 cặp gen giao phấn với nhau, thu được ${{F}_{1}}$ có 4% số cá thể đồng hợp lặn về 2 cặp gen. Cho biết không xảy ra đột biến và có hoán vị gen ở hai giới với tần số bằng nhau. Theo...
Top