trắc nghiệm sinh 12

 1. The Collectors

  Một đoạn gen cấu trúc có trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung như...

  Một đoạn gen cấu trúc có trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung như sau: Biết trong đoạn mạch trên chỉ có một bộ ba mở đầu và một bộ ba kết thúc, bộ ba 5’UGG3’ chỉ mã hóa cho axit amin triptôphan. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Vùng mã hóa trên mạch gốc của gen trên có 84...
 2. The Collectors

  Quá trình sản xuất điện từ năng lượng gió yêu cầu các nhà máy phải...

  Quá trình sản xuất điện từ năng lượng gió yêu cầu các nhà máy phải chặn và làm thay đổi hướng gió, gây nên nhiều bất lợi cho các loài chim. Một số nhà máy phong điện đã được xây dựng ở môi trường sống của các loài: gà gỗ đỏ (Lagopus lagopus scotica), chim dẽ giun (Gallinago gallinago), chim...
 3. The Collectors

  Khi nói về diễn thế sinh thái, trong số các phát biểu dưới đây, có...

  Khi nói về diễn thế sinh thái, trong số các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu chính xác? I. Song song với diễn thế trong quần xã có sự biến đổi về độ ẩm, hàm lượng mùn trong đất. II. Các quần xã bị hủy diệt có thể trở thành quần xã suy thoái do khả năng phục hồi thấp. III. Trong quần...
 4. The Collectors

  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về quá trình hình thành...

  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về quá trình hình thành loài mới có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Hai quần thể cùng loài sống trong cùng một khu vực địa lí nhưng ở 2 ổ sinh thái khác nhau. Lâu dần có thể xuất hiện cơ chế cách li sinh sản làm xuất hiện loài mới. II. Hình thành loài...
 5. The Collectors

  Ở một loài thực vật, alen A quy định khả năng chịu mặn trội hoàn...

  Ở một loài thực vật, alen A quy định khả năng chịu mặn trội hoàn toàn so với alen a quy định không có khả năng chịu mặn, kiểu gen aa khiến hạt không nảy mầm ở rừng ngập mặn; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ mọc ở rừng ngập mặn (P) tự thụ...
 6. The Collectors

  Tại một quần thể thực vật, màu sắc hoa do 1 gen gồm 3 alen nằm...

  Tại một quần thể thực vật, màu sắc hoa do 1 gen gồm 3 alen nằm trên NST thường quy định. Trong đó, alen A1 quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với A2, A3; alen A2 quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen A3 quy định hoa trắng. Cho biết quần thể thực vật này giao phấn ngẫu nhiên và đang ở...
 7. The Collectors

  Năm 2011, một lượng lớn hạt nhân phóng xạ đã được thải ra môi...

  Năm 2011, một lượng lớn hạt nhân phóng xạ đã được thải ra môi trường do sự cố nhà máy điện hạt nhân, trong đó 137Cs là nguyên tố phóng xạ nguy hiểm nhất, có khả năng lan truyền trực tiếp từ nhà máy điện đến khu rừng trên. Ban đầu, 137Cs được giữ lại trên bề mặt thực vật, sau đó được thấm vào đất...
 8. The Collectors

  Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn...

  Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Phép lai P: 2 cây đều dị hợp 1 cặp gen giao phấn với nhau tạo ra F1 có 4 loại kiểu hình. Cho cây thân cao, hoa đỏ ở F1 tự...
 9. The Collectors

  Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A,a; B,b cùng nằm trên 1 cặp...

  Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A,a; B,b cùng nằm trên 1 cặp NST. Phép lai P: cây dị hợp về 2 cặp gen x cây dị hợp 1 cặp gen thu được F1. Theo lí thuyết, số cây dị hợp 1 cặp gen ở F1 chiếm tỉ lệ là: 50%. 25%. 37,5%. 12,5%. Giả sử cá thể dị hợp dị hợp 1 cặp gen $\dfrac{Ab}{ab}$ cho ra 2 loại...
 10. The Collectors

  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng? Chọn lọc tự nhiên và di nhập gen làm phong phú vốn gen quần thể. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trong quần thể dưới tác động của các nhân tố tiến hóa. Nếu không có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì tính đa dạng di truyền của quần...
 11. The Collectors

  Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật...

  Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng? Các chuỗi thức ăn của tất cả các quần xã sinh vật đều khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng phức tạp. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi mắt...
 12. The Collectors

  Khi nói về quá trình hình thành loài khác khu vực địa lí, phát...

  Khi nói về quá trình hình thành loài khác khu vực địa lí, phát biểu nào sau đây đúng? Sự hình thành loài mới không liên quan đến chọn lọc tự nhiên. Cách li địa lí luôn làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể. Cách li sinh sản đánh dấu sự hình thành loài mới Sự hình thành loài mới không gắn...
 13. The Collectors

  Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực, phát biểu...

  Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng? Enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ $\to $ 3’. Enzim ADN polimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN và kéo dài mạch mới. Trên mỗi phân tử ADN chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi. ADN của ti...
 14. The Collectors

  Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

  Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng? Cường độ quang hợp luôn tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng. Trong pha sáng, quang năng chuyển thành hóa năng trong ATP và NADPH. Cường độ quang hợp luôn tỉ lệ nghịch với nồng độ CO2. O2 tạo ra trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ...
 15. The Collectors

  Nghiên cứu một quần thể thực vật gồm 250 cá thể có kiểu gen AA...

  Nghiên cứu một quần thể thực vật gồm 250 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa, 350 cá thể có kiểu gen aa. Tần số alen A và alen a trong quần thể trên lần lượt là 0,45 và 0,55. 0,25 và 0,35. 0,65 và 0,35. 0,40 và 0,60. Phương pháp: Bước 1: Tính thành phần kiểu gen của quần thể Quần...
 16. The Collectors

  Thực hiện phép lai giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng đều thuần...

  Thực hiện phép lai giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng đều thuần chủng thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng. Nếu đem F1 lai phân tích thì tỉ lệ kiểu hình ở Fa là 1 đỏ: 3 trắng. 3 đỏ: 5 trắng. 3 đỏ: 2 trắng. 1 đỏ: 1 trắng. Phương pháp...
 17. The Collectors

  Tập hợp sinh vật nào sau đây gọi là quần thể?

  Tập hợp sinh vật nào sau đây gọi là quần thể? Tập hợp cây thân gỗ trong rừng mưa nhiệt đới. Tập hợp cá sống trong Hồ Tây. Tập hợp cá Cóc sống trong Vườn Quốc Gia Tam Đảo. Tập hợp cỏ dại trên một cánh đồng. Phương pháp: Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một...
 18. The Collectors

  Hình dưới đây mô tả cấu trúc một nhiễm sắc thể bình thường và một...

  Hình dưới đây mô tả cấu trúc một nhiễm sắc thể bình thường và một nhiễm sắc thể đột biến. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể được mô tả là đảo đoạn. lặp đoạn. mất đoạn. chuyển đoạn. Phương pháp: Mất đoạn: Mất đi 1 đoạn NST, mất đoạn thường gây chết hay giảm sức sống. Lặp đoạn: Là 1 đoạn NST...
 19. The Collectors

  Ở người có hệ tuần hoàn hoạt động bình thường, khi tâm thất co...

  Ở người có hệ tuần hoàn hoạt động bình thường, khi tâm thất co, máu từ tâm thất trái được bơm vào động mạch chủ. động mạch phổi. tâm nhĩ trái. tĩnh mạch chủ. Phương pháp: Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn người: Tâm thất trái $\to $ Động mạch chủ $\to $ Mao mạch $\to $ Tĩnh mạch chủ $\to $ Tâm...
 20. The Collectors

  Động vật nào sau đây có túi tiêu hóa?

  Động vật nào sau đây có túi tiêu hóa? Giun đất. Ếch. Chim bồ câu. Thủy tức. Phương pháp: Tiêu hóa ở ĐV đơn bào: Tiêu hóa nội bào Tiêu hóa ở ĐV có túi tiêu hóa: Tiêu hóa nội bào + ngoại bào Ở ruột khoang, giun dẹp, VD: Thủy tức Tiêu hóa ở ĐV có ống tiêu hóa: Tiêu hóa ngoại bào Cách giải: Thủy tức...
Back
Top