trắc nghiệm sinh 12

 1. Đức Trường

  Một động vật nhai lại sống bằng ăn cỏ bởi vì:

  Một động vật nhai lại sống bằng ăn cỏ bởi vì: (1) Vi khuẩn trong dạ cỏ có thể tiêu hoá cỏ. (2) Động vật giải phóng đường từ cỏ. (3) Động vật tiết enzim xenlulaza tiêu hoá cỏ. (4) Động vật sử dụng mêtan làm nguồn hiđrô. (5) Động vật tạo amilaza. Chỉ (1) là đúng. Chỉ (1) và (3) là đúng. Chỉ (2) và...
 2. Đức Trường

  Sản phẩm nào dưới đây không phải là sản phẩm lên men?

  Sản phẩm nào dưới đây không phải là sản phẩm lên men? Rượu vang. Sữa chua. Pho mát. Mì sợi.
 3. Đức Trường

  Quang hợp là quá trình chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học trong các tế bào thực vật. Phần nào của tế bào thực vật chủ yếu thực hi

  Quang hợp là quá trình chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học trong các tế bào thực vật. Phần nào của tế bào thực vật chủ yếu thực hiện quá trình quang hợp? Tế bào chất. Nhân tế bào. Lục lạp. Ti thể.
 4. Đức Trường

  Sinh vật cố định cacbon chủ yếu trên Trái Đất là

  Sinh vật cố định cacbon chủ yếu trên Trái Đất là Hoá dị dưỡng. Quang tự dưỡng. Hoá tự dưỡng. Quang dị dưỡng.
 5. Đức Trường

  Trong quá trình quang hợp, chu trình Canvin diễn ra ở đâu và bắt đầu với phản ứng nào?

  Trong quá trình quang hợp, chu trình Canvin diễn ra ở đâu và bắt đầu với phản ứng nào? Trong ti thể, bắt đầu bằng phản ứng liên kết với ôxi. Trong lục lạp, bắt đầu bằng phản ứng liên kết với ôxi. Trong ti thể, bắt đầu bằng phản ứng cố định cacbon. Trong lục lạp, bắt đầu bằng phản ứng cố định cacbon.
 6. The Collectors

  Ở một loài thú, cho con cái lông dài, thân đen thuần chủng lai với...

  Ở một loài thú, cho con cái lông dài, thân đen thuần chủng lai với con đực lông ngắn, thân trắng thu được F1 toàn con lông dài, thân đen. Cho con đực F1 lai phân tích, Fa có tỉ lệ phân li kiểu hình 122 con cái lông ngắn, thân đen : 40 con cái lông dài, thân đen : 121 con đực lông ngắn, thân...
 7. The Collectors

  Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với...

  Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, alen B quy định đế hoa dài trội hoàn toàn so với alen b quy định đế hoa ngắn. Cho P thuần chủng có kiểu hình khác nhau về hai tính trạng nói trên giao phấn với nhau được F1, cho F1 tự thụ phấn thu được F2...
 8. The Collectors

  Ở một loài thực vật giao phấn, có hai quần thể sống ở hai bên bờ...

  Ở một loài thực vật giao phấn, có hai quần thể sống ở hai bên bờ sông. Quần thể 1 có cấu trúc di truyền là 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa; quần thể 2 có cấu trúc di truyền: 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa. Theo chiều gió thổi, một số hạt phấn từ quần thể 2 phát tán sang quần thể 1 và cấu trúc di truyền của...
 9. The Collectors

  Hình bên biểu diễn tỉ lệ % cá thể của mỗi nhóm tuổi của 4 quần thể...

  Hình bên biểu diễn tỉ lệ % cá thể của mỗi nhóm tuổi của 4 quần thể thuộc cùng một loài sống ở 4 hồ cá tự nhiên. Phân tích đồ thị này, có bao nhiêu phát biểu đúng? I. Quần thể số 1 và quần thể số 2 đều có tháp tuổi dạng ổn định. II. Quần thể số 2 và quần thể số 4 có sự biến đổi kích thước ngược...
 10. The Collectors

  Ở một loài động vật, xét một tế bào sinh dục chín có chứa một cặp...

  Ở một loài động vật, xét một tế bào sinh dục chín có chứa một cặp nhiễm sắc thể tương đồng thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử như hình bên dưới. Quan sát hình và cho biết có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng? I. Tế bào này là tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng. II. Kiểu gen của cơ thể chứa...
 11. The Collectors

  Xét 3 loài chim ăn hạt sống trong cùng 1 khu vực. Ổ sinh thái dinh...

  Xét 3 loài chim ăn hạt sống trong cùng 1 khu vực. Ổ sinh thái dinh dưỡng được thể hiện thông qua tỷ lệ phần trăm các loại kích thước mỏ của ba loài trên được biểu hiện ở đồ thị sau: Dựa vào đồ thị, có bao nhiêu dự đoán sau đây về 3 loài chim trên là đúng? I. Loài 1 và loài 3 trong khu vực này...
 12. The Collectors

  Ở một loài động vật, xét cặp gen Aa nằm trên cặp nhiễm sắc thể số...

  Ở một loài động vật, xét cặp gen Aa nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 2 và cặp gen Bb nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 5. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử. Biết một nhiễm sắc thể kép của cặp nhiễm sắc thể số 5 không phân li ở kì sau II trong giảm phân, cặp...
 13. The Collectors

  Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường...

  Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định da bình thường, bệnh mù màu đỏ - xanh lục do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định mắt nhìn màu bình thường. Cho sơ đồ phả...
 14. The Collectors

  Phát biểu nào sau đây về tác động của các nhân tố sinh thái là sai?

  Phát biểu nào sau đây về tác động của các nhân tố sinh thái là sai? Các loài sinh vật có thể chủ động biến đổi để thích nghi trước sự biến đổi của các nhân tố sinh thái. Khi giới hạn của các nhân tố sinh thái đối với một loài sinh vật bị thu hẹp sẽ làm cho vùng phân bố của loài bị thu hẹp. Các...
 15. The Collectors

  Theo thuyết tiến tiến hóa tổng hợp hiện đại, có bao nhiêu phát...

  Theo thuyết tiến tiến hóa tổng hợp hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa quan trọng, quy định nhịp điệu và chiều hướng tiến hóa. II. Quá trình hình thành quần thể thích nghi nhanh hay chậm phụ thuộc vào hai yếu tố là: tốc độ sinh sản của loài và...
 16. The Collectors

  Khi nói về chu trình cacbon trong sinh quyển, phát biểu nào sau...

  Khi nói về chu trình cacbon trong sinh quyển, phát biểu nào sau đây sai? Một trong những nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính là do sử dụng quá nhiều nguyên liệu hóa thạch. Tất cả lượng cacbon của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín. Thực vật không phải là nhóm sinh...
 17. The Collectors

  Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do 1 gen có 2 alen nằm...

  Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do 1 gen có 2 alen nằm trên NST thường quy định. Kiểu gen AA quy định lông xám, kiểu gen Aa quy định kiểu hình lông vàng và kiểu gen aa quy định lông trắng. Cho các trường hợp sau: (1) Các cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể...
 18. The Collectors

  Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các...

  Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước sau: I. Tạo dòng thuần chủng II. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến. III. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn. Trình tự đúng của các bước trong quy trình này là: I → II → III. II → I → III. II → III → I. I...
 19. The Collectors

  Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy...

  Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Biết rằng các cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa hai cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa và aaaa cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là: 11 cây quả...
 20. The Collectors

  Một lưới thức ăn trên đồng cỏ được mô tả như sau: thỏ, chuột đồng...

  Một lưới thức ăn trên đồng cỏ được mô tả như sau: thỏ, chuột đồng, châu chấu và chim sẻ đều ăn cỏ; châu chấu là thức ăn của chim sẻ; cáo ăn thỏ và chim sẻ, cú mèo ăn chuột đồng. Trong lưới thức ăn này, sinh vật nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất? Cú mèo. Thỏ. Cáo. Chuột đồng. Phương pháp: Vận...
Back
Top