The Collectors

Khai thác thủy sản nước ta hiện nay

Câu hỏi: Khai thác thủy sản nước ta hiện nay
A. có tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu.
B. chỉ khai thác thủy sản xa bờ là chính.
C. đã được đẩy mạnh ở các tỉnh ven biển.
D. phương tiện, ngư cụ đánh bắt hiện đại.
- Khai thác thủy sản nước ta hiện nay đã được đẩy mạnh ở các tỉnh ven biển.
Đáp án C.
 

Quảng cáo

Top