The Collectors

Dùng vôn kế khung quay để đo điện áp xoay chiều thì vôn kế đo được

Câu hỏi: Dùng vôn kế khung quay để đo điện áp xoay chiều thì vôn kế đo được
A. giá trị tức thời.
B. giá trị cực đại.
C. giá trị hiệu dụng.
D. không đo được.
Vôn kế khung quay hoạt động dựa trên lực từ tác dụng lên khung dây→ dòng điện xoay chiều dòng điện đổi chiều liên tục → lực tác dụng lên khung dây cũng thay đổi chiều → kim chỉ thị dao động quanh điểm 0 → không đo được.
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Back
Top