Để mạch này có chu kì dao động riêng là $1,5T_1$ thì $\alpha$ bằng

Bty

Active Member
Bài toán
1 mạch dao động gồm 1 cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và 1 tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay $\alpha$. Khi $\alpha=0^{o}$ chu kì dao động riêng của mạch là $T_1$
Khi $\alpha=60^{o}$ chu kì dao động riêng của mạch là $2T_1$. Để mạch này có chu kì dao động riêng là $1,5T_1$ thì $\alpha$ bằng
A. $45^o$
B. $25^o$
Ai qua làm hộ mình câu này xem ra đáp án nào, cách làm mình biết rồi chỉ hỏi đáp án thôi, tại mình ra khác đáp án đúng đang nghi ngờ haha; thanks!
 

Chuyên mục

Quảng cáo

Back
Top