The Collectors

Bài 36 trang 96 SGK Đại số 10 nâng cao

Câu hỏi: Cho một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Biết rằng phương trình thứ hai trong hệ vô nghiệm. Hãy chọn kết luận đúng trong các khẳng định sau:
(A) Hệ đã cho nghiệm đúng với mọi giá trị của ẩn;
(B) Hệ đã cho vô nghiệm;
(C) Tập nghiệm của hệ đã cho trùng với tập nghiệm của phương trình thứ nhất;
(D) Không có kết luận gì.
Lời giải chi tiết
Hệ đã cho vô nghiệm
Chọn (B)
 

Quảng cáo

Back
Top