The Collectors

Bài 30 trang 93 SGK Đại số 10 nâng cao

Câu hỏi: Cho hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Biết rằng phương trình thứ hai trong hệ nghiệm đúng với mọi giá trị của các ẩn. Hãy chọn kết luận đúng trong các khẳng định sau:
(A) Hệ đã cho nghiệm đúng với mọi giá trị của các ẩn;
(B) Hệ đã cho vô nghiệm;
(C) Tập nghiệm của hệ đã cho trùng với tập nghiệm của phương trình thứ nhất;
(D) Không có kết luận gì.
Lời giải chi tiết
Tập nghiệm của hệ trùng với tập nghiệm của phương trình bậc nhất.
Chọn (C)
 

Quảng cáo

Back
Top