Pha dao động của M

Orics

New Member
Bài toán
Hiện tượng giao thoa giữa hai nguồn A, B có phương trinh dao đông là: $u_{1}=A\cos \left(\omega t+\varphi _{1}\right)$ và $u_{2}=A\cos \left(\omega t+\varphi _{2}\right)$ . Ta có phương trình dao động tại điểm M trên miền dao thoa là:
$u_{M}=a\cos \left[\omega t - \dfrac{\left(d_{1}+d_{2}\right)\pi }{\lambda } + \dfrac{\varphi _{1}+\varphi _{2}}{2}\right]$
Mình thấy nếu M mằm trên đoạn AB thì $d_{1}+d_{2}=AB$ nên pha dao động ban đầu của M không đổi. Vậy với mọi điểm M trên AB thì dao động cùng pha hay sao?
Bạn nào biết thì giải thich cho mình với.
 

zkdcxoan

Well-Known Member
Không phải em nhé. Còn $a=2A\cos \left(\dfrac{\pi \Delta d}{\lambda}+\dfrac{\Delta \varphi}{2}\right)$. Do $a$ không âm nên khi $\Delta d$ làm cho $\cos <0$ thì ta có $a=\left|a\right|$ và phải cộng thêm ${\pi }$ vào pha. Ví dụ như trong sóng dừng, các điểm nằm trong cùng một bó sóng thì luôn đồng pha. Hai điểm nằm ở hai bó sóng cạnh nhau thì ngược pha.
 
Last edited:

Orics

New Member
Ở trên em viết là:
$u_{M}=a\cos \left[\omega t - \dfrac{\left(d_{1}+d_{2}\right)\pi }{\lambda } + \dfrac{\varphi _{1}+\varphi _{2}}{2}\right]$
a ở đây chính là biên độ tổng hợp rồi.
Ý em hok nói về biên độ mà nói về pha.
Vì d1 + d2 = AB là không đổi nên chẳng lẽ pha của mọi M nằm trên AB
là không đổi hay sao.
 

zkdcxoan

Well-Known Member
Nếu em viết đầy đủ ra thì $u_M=2A\cos \left(\dfrac{\pi \Delta d}{\lambda}+\dfrac{\Delta \varphi}{2}\right)\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi \left(d_1+d_2\right)}{\lambda}+\dfrac{\varphi_1+\varphi_2}{2}\right)$ gồm hai thành phần biên độ và pha. Ngẫm kĩ xem, giả sử khi anh có $\cos \left(\dfrac{\pi \Delta d}{\lambda}+\dfrac{\Delta \varphi}{2}\right)=-0,7$ chẳng hạn, không lẽ mình viết là $u_M=-1,4A\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi \left(d_1+d_2\right)}{\lambda}+\dfrac{\varphi_1+\varphi_2}{2}\right)$ :D
 

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top