Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là bao nhiêu?

Tiêu cự dài nhất của kính lúp là 8,33. Vậy số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là bao nhiêu?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
sparkling_star Tính độ bội giác của kính lúp và độ phóng đại ảnh qua kính lúp Bài tập Mắt và các dụng cụ quang 0

Quảng cáo

Top