Mạch cầu có vôn kế

Cho mạch như hình
Uab= 24V, R1=2, R2= 10, R3= 6
a) Vôn kế chỉ số 0, tính R4.
B) Điều chỉnh R4 để vôn kế chỉ 2V. Tìm giá trị của R4 khi đó. Cực dương của vôn kế nối với điểm nào?
DA: a: R4= 30
b: Ucd= 2V thì R4 = 18; Ucd=-2V thì R4= 66
vcau.png
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tuyết Ly Mạch cầu Bài tập Dòng điện không đổi 6
viet2001azd Xác định điện trở R qua mạch có sự thay đổi chênh lệch điện áp Bài tập Dòng điện không đổi 1
viet2001azd Tìm điện trở R4 của mạch Bài tập Dòng điện không đổi 2
T Tìm công suất cực đại cho mạch ngoài Bài tập Dòng điện không đổi 0
hunghg0 Khi điện tích của tụ bằng $3.10^{-10}$ thì dòng điện trong mạch? Bài tập Dòng điện không đổi 1
Piz Xờ-Mác Để công suất của mạch lớn nhất thì R phải bằng: Bài tập Dòng điện không đổi 2
G Tìm nhiệt lượng tổng cộng tỏa ra trên các điện trở khi trạng thái mạch điện đã ổn định. Bài tập Dòng điện không đổi 0
vuhaiquan_11b3 Xác định cường độ dùng điện chạy trong mạch chính b. Xác định số chỉ của V và Ampe kế Bài tập Dòng điện không đổi 4
vuhaiquan_11b3 Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB Bài tập Dòng điện không đổi 3
S Tính điện áp ở mạch ngoài Bài tập Dòng điện không đổi 0
H Tính điện tích mỗi quả cầu sau khi nối Bài tập Dòng điện không đổi 3
G Tụ điện cầu Bài tập Dòng điện không đổi 0
D Hãy tính điện tích trên quả cầu $R_{2}$ Bài tập Dòng điện không đổi 1
V Biến trở phải có trị số $R_{0}$ là? Bài tập Dòng điện không đổi 0
V Hãy chọn 1 trong các ampe kế có giới hạn đo (ghđ) khác nhau Bài tập Dòng điện không đổi 3

Quảng cáo

Top