Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số đề thi đã làm Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
1 linhhhhhhhhhhhh linhhhhhhhhhhhh 48 1819 2600 70%
2 Vũ Khánh Linh Vũ Khánh Linh 45 898 1100 82%
3 M mymy218 74 666 1120 59%
4 uvv vvjvh uvv vvjvh 83 655 1300 50%
5 B buithiquynhchi 25 574 1210 47%
6 Nguyễn Thu Trang1000000 Nguyễn Thu Trang1000000 23 544 1000 54%
7 M maigiabao2004 36 522 1490 35%
8 N Nguyen anh khoazz 69 522 1790 29%
9 T tranvuonghung2004 22 512 750 68%
10 A anh151101 16 508 700 73%
11 P phinhung 74 506 2010 25%
12 Yukathi Yukathi 40 499 640 78%
13 N nguyenvanminhts 63 498 1040 48%
14 Xuân@1 Xuân@1 22 432 1000 43%
15 P Phuonghoai 34 423 1580 27%
16 N Nông Ngọc Huân 45 397 870 46%
17 nguyenhuyen71102 nguyenhuyen71102 27 379 590 64%
18 N nguyen thi diem mi 69 343 950 36%
19 redornfire redornfire 19 343 400 86%
20 H Hoài Bảo 04 185 332 640 52%
Top