Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số đề thi đã làm Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
1 H Hoài Bảo 04 185 332 640 52%
2 honganh20 honganh20 109 245 360 68%
3 uvv vvjvh uvv vvjvh 83 655 1300 50%
4 Viet123 Viet123 78 310 500 62%
5 M mymy218 74 666 1120 59%
6 P phinhung 74 505 2010 25%
7 N nguyen thi diem mi 69 343 950 36%
8 N Nguyen anh khoazz 69 522 1790 29%
9 N nguyenvanminhts 63 498 1040 48%
10 khoa16122004 khoa16122004 59 246 560 44%
11 N Nguyễn nam sảng 58 218 560 39%
12 hieulondz hieulondz 58 24 50 48%
13 Ngọc Mai227 Ngọc Mai227 53 6 40 15%
14 Manduchieu Manduchieu 52 113 160 71%
15 Hieu1234 Hieu1234 52 190 240 79%
16 Q QuinhNhu 52 142 240 59%
17 Vũ Khánh Linh Vũ Khánh Linh 45 898 1100 82%
18 N Nông Ngọc Huân 45 397 870 46%
19 Khenh Khenh 44 172 360 48%
20 lethuhuyen204 lethuhuyen204 43 116 200 58%
Top