Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số đề thi đã làm Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
1 H Hoài Bảo 04 185 332 640 52%
2 Lê Viết Anh Lê Viết Anh 135 0 50 0%
3 honganh20 honganh20 109 245 360 68%
4 uvv vvjvh uvv vvjvh 83 655 1300 50%
5 Viet123 Viet123 78 310 500 62%
6 M mymy218 74 666 1120 59%
7 P phinhung 74 506 2010 25%
8 N nguyen thi diem mi 69 343 950 36%
9 N Nguyen anh khoazz 69 522 1790 29%
10 N nguyenvanminhts 63 498 1040 48%
11 khoa16122004 khoa16122004 59 246 560 44%
12 N Nguyễn nam sảng 58 218 560 39%
13 hieulondz hieulondz 58 24 50 48%
14 Ngọc Mai227 Ngọc Mai227 53 6 40 15%
15 Manduchieu Manduchieu 52 113 160 71%
16 Hieu1234 Hieu1234 52 190 240 79%
17 Q QuinhNhu 52 142 240 59%
18 linhhhhhhhhhhhh linhhhhhhhhhhhh 48 1819 2600 70%
19 Vũ Khánh Linh Vũ Khánh Linh 45 898 1100 82%
20 N Nông Ngọc Huân 45 397 870 46%
Top