Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
1 mocmien mocmien 1635 1840 89%
2 @ @hihi 1440 2560 56%
3 Ann serana Ann serana 1301 1960 66%
4 haann9 haann9 1270 1640 77%
5 M mei nguyen 1259 1600 79%
6 khhuyen203 khhuyen203 1235 1720 72%
7 Tungzz Tungzz 1180 2460 48%
8 N Nghia₫.₫/₫ 1136 2000 57%
9 T trunghungss 1110 3840 29%
10 ngphung00 ngphung00 1005 1360 74%
11 T tbajabsbs 989 1700 58%
12 lethiquynhnhu2003 lethiquynhnhu2003 988 1490 66%
13 Kimngocmine Kimngocmine 971 1890 51%
14 tranngochang tranngochang 970 1330 73%
15 Anhhioo Anhhioo 964 1800 54%
16 Minhtu166 Minhtu166 939 1240 76%
17 Thùy dương1370 Thùy dương1370 937 1200 78%
18 Quyên_2002 Quyên_2002 936 1040 90%
19 tqtteam tqtteam 920 1310 70%
20 Chu Anh Thư Chu Anh Thư 916 1250 73%
Top