Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số đề thi đã làm Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
1 Trịnh Vinh Tường Trịnh Vinh Tường 140 3447 4775 72%
2 Lê Thị Hoàn Lê Thị Hoàn 171 3177 4290 74%
3 K KimOanh 90 2747 3440 80%
4 Panzerss Panzerss 80 2540 3090 82%
5 duchtboy321 duchtboy321 110 1952 2730 72%
6 H Hongtham27 61 1730 2540 68%
7 mocmien mocmien 48 1636 1840 89%
8 nguyenphungthe nguyenphungthe 70 1526 2420 63%
9 @ @hihi 64 1463 2600 56%
10 M minhquan050104 70 1415 2640 54%
11 Ann serana Ann serana 49 1301 1960 66%
12 Vinh Tường Vinh Tường 64 1284 2030 63%
13 haann9 haann9 46 1271 1640 78%
14 M mei nguyen 42 1259 1600 79%
15 khhuyen203 khhuyen203 47 1235 1720 72%
16 Tungzz Tungzz 67 1213 2500 49%
17 N Nghia₫.₫/₫ 54 1136 2000 57%
18 hoangmaingoc hoangmaingoc 34 1132 1280 88%
19 T trunghungss 98 1110 3840 29%
20 À à thế 38 1096 1590 69%
Top