Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số đề thi đã làm Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
1 linhhhhhhhhhhhh linhhhhhhhhhhhh 71 3118 4100 76%
2 Vũ Khánh Linh Vũ Khánh Linh 45 898 1100 82%
3 M mymy218 74 666 1120 59%
4 uvv vvjvh uvv vvjvh 83 655 1300 50%
5 B buithiquynhchi 25 574 1210 47%
6 Nguyễn Thu Trang1000000 Nguyễn Thu Trang1000000 23 544 1000 54%
7 T tranvuonghung2004 23 538 800 67%
8 M maigiabao2004 36 522 1490 35%
9 N Nguyen anh khoazz 69 522 1790 29%
10 A anh151101 16 508 700 73%
11 P phinhung 74 506 2010 25%
12 Yukathi Yukathi 40 499 640 78%
13 N nguyenvanminhts 63 498 1040 48%
14 Xuân@1 Xuân@1 52 433 2300 19%
15 P Phuonghoai 34 423 1580 27%
16 N Nông Ngọc Huân 45 397 870 46%
17 nguyenhuyen71102 nguyenhuyen71102 27 379 590 64%
18 nquyn1712 nquyn1712 20 360 1100 33%
19 N nguyen thi diem mi 69 343 950 36%
20 redornfire redornfire 19 343 400 86%
Top