Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
1 Panzerss Panzerss 1868 2290 82%
2 mocmien mocmien 1635 1840 89%
3 @ @hihi 1463 2600 56%
4 Ann serana Ann serana 1301 1960 66%
5 haann9 haann9 1270 1640 77%
6 M mei nguyen 1259 1600 79%
7 khhuyen203 khhuyen203 1235 1720 72%
8 Tungzz Tungzz 1180 2460 48%
9 N Nghia₫.₫/₫ 1136 2000 57%
10 hoangmaingoc hoangmaingoc 1132 1280 88%
11 T trunghungss 1110 3840 29%
12 T Thân Thị Châm 1086 1340 81%
13 Ngothihuong776 Ngothihuong776 1009 1560 65%
14 ngphung00 ngphung00 1005 1360 74%
15 T tbajabsbs 989 1700 58%
16 lethiquynhnhu2003 lethiquynhnhu2003 988 1490 66%
17 Kimngocmine Kimngocmine 971 1890 51%
18 tranngochang tranngochang 970 1330 73%
19 Anhhioo Anhhioo 964 1800 54%
20 Minhtu166 Minhtu166 939 1240 76%
Top