Bảng xếp hạng thi online

Lọc xếp hạng

-
Hạng Tên Số đề thi đã làm Số câu đúng Số câu hỏi Phần trăm đúng
1 T thanhphatnk12 328 5037 5840 86%
2 linht linht 68 2268 3200 71%
3 N ngothithuong 34 1263 2910 43%
4 cuoinho27 cuoinho27 27 955 1120 85%
5 kimthoa2006 kimthoa2006 26 934 1300 72%
6 N Nguyễn Lưu Tranh 15 626 840 75%
7 DungNg DungNg 14 465 700 66%
8 lananhkw92 lananhkw92 10 382 500 76%
9 jung05 jung05 14 342 600 57%
10 Vincent22th9 Vincent22th9 85 303 800 38%
11 T TPNH 67 267 940 28%
12 N Nguyễn Như Cương 16 266 850 31%
13 Ming Ming Ming Ming 23 227 400 57%
14 H hoainguwu22 5 227 300 76%
15 NTTrung369 NTTrung369 5 208 250 83%
16 nhi1323 nhi1323 6 206 350 59%
17 A aduong 121212 5 205 300 68%
18 K kasflkaf 5 203 250 81%
19 A abcdefg123321 5 198 250 79%
20 H hjggjbmm 5 194 250 78%
Back
Top