Recent Content by Trần Trung Khiêm

 1. T

  Khi truyền photon này trong môi trường có chiết suất $n = 2$ thì năng lượng của nó bằng

  Năng lượng phôtôn $\epsilon =hf$ không thay đổi khi truyền tời môi trường này sang môi trường khác nên đáp số vẫn là 4J
 2. T

  Người ta không thấy êlectron bật ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu chùm sáng đơn sắc vào nó là vì

  Chọn đáp án C vì khi tần số ánh sáng kích thích bé hơn tần số giới hạn (tức bước sóng ánh sáng kích thích lớn hơn bước sóng ánh sáng giới hạn) nên không xảy ra hiện tượng quang điện
 3. T

  Chiếu chùm tia $X$ vào vỏ quả cầu này trong một thời gian rồi ngừng chiếu, sau đó quả cầu sinh ra:

  Đáp án D vì điện trường bên trong vật dẫn bằng 0, còn điện trường không biến thiên nên không có từ trường
 4. T

  Các lá kim loại của quả cầu điện nghiệm sẽ

  Chiếu ánh sáng hồ quang vào một tấm kẽm không nhiễm điện tiếp xúc với quả cầu điện nghiệm thì các e bật ra khỏi tấm kẽm làm tấm kẽm mất các e nên tấm kẽm tích điện dương, điện tích dương của tấm kẽm tăng dần làm các lá của điện nghiệm xòe rộng ra do lực culông, đến khi điện tích dương tấm kẽm đủ...
 5. T

  Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ?

  Đáp án C đó là quá trình điện phát quang
 6. T

  Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang?

  Bóng đèn ống, do thành trong của đèn ống có lớp bột phát quang
 7. T

  Trong quang phổ vạch của hidro có mấy dãy?

  Có rất nhiều dãy ngoài ba dãy được học trong SGK
Top