Điện tích - Điện trường

NguyễnLee
NguyễnLee
Điện trường
Mọi người cho em hỏi:
TH1: điện trường bên trong quả cầu bằng 0;
TH2:điện trường bên ngoài quả cầu bằng KQ/r^2 -vậy điện trường trên bề mặt quả cầu thì tính theo trường hợp 1 hay 2 ạ
 
hinz3911
hinz3911
Vật lí 11 điện tích điện trường
1.22b,
Điện tích Q nằm cân bằng thì độ lớn 2 lực q và 4q tác dụng lên Q sẽ bằng nhau, trong đó r1+r2=r (1/r1²=4/r2² => r1=r2/2 => r1=r/3) + Hợp lực t/d lên q và 4q Fhl=0

=> k. 4q²/(q²) = k.|qQ|/(r/3)²
=> |Q|/|q| = 4/3 => Q, q khác dấu

P/s: đề thi thử thpt qg 2018 vật lý thpt Sóc Sơn - Hà Nội :3?
 
tuansvip
tuansvip
Tính $q_1$, $q_2$
Bài toán
Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang điện tích $q_1, q_2$ đặt trong không khí cách nhau 2 cm, đẩy nhau 1 lực bằng $2,7.10^-4$ (N). Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi lại đưa về vị trí cũ, chúng đẩy nhau một lực bằng $3,6.10^-4$ (N). Tính $q_1, q_2$
 
Gợi ý:
- Dữ kiện đầu tiên dùng định luật Cu-lông được 1 phương trình liên hệ giữa $q_1$ và $q_2$.
- Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau sau đó đưa lại về vị trí cũ thì điện tích lúc sau của hai quả cầu là $q_1'=q_2'=\dfrac{q_1+q_2}{2}$, sau đó lại dùng định luật Cu-lông được phương trình liên hệ số 2 giữa $q_1$ và $q_2$.
- Giải hệ là xong.
 
Ngocdiep
Ngocdiep
Hỏi khi nối mặt hai và mặt 3 thì điện thế tại A là bao nhiêu?
Bài toán
Ba mặt cầu kim loại đồng tâm có bán kính r1<r2<r3. Tích xác điện tích lần lượt là q1, q2, q3. A là một điểm nằm giữa mặt thứ nhất và mặt thứ hai cách tâm một đoạn r (r1<r<r2). Hỏi khi nối mặt hai và mặt 3 thì điện thế tại A là bao nhiêu?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
--^-^--
--^-^--
Hỏi nếu mắc từng điện trở riêng biệt mất bao lâu đun nước?
Bài toán
Để đun sôi 1 lượng nước, dùng 2 điện trở mắc nối tiếp mất 15 phút, 2 điện trở mắc song song mất 3 phút 20 giây. Hỏi nếu mắc từng điện trở riêng biệt mất bao lâu đun nước?
 
Tìm lực tương tác giữa 2 mặt bán cầu
Bài toán
Tìm lực tương tác giữa 2 mặt bán cầu không dẫn điện bán kính R và r, tích điện Q và q tương ứng. Biết rằng điện tích phân bố đều trên mặt phẳng bán cầu, tâm của các mặt phẳng thiết diện lớn nhất của các bán cầu trùng nhau
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Dùng tích phân để giải một số bài toán tĩnh điện
Bài toán
Một sợi dây có dạng một cung tròn mảnh Bán kính R, góc ở tâm 2a, sợi dây tích điện đều là q>0 đặt trong không khí. Xác định cường độ điện trường và điện thế tại tâm cung tròn.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Hỏi năng lượng của hệ thay đổi thế nào khi đặt C2 vào trong C1
Bài toán
Hai tụ phẳng không khí có cùng diện tích S và d1=2d2 cùng được tích điện đến hiệu điện thế U rồi ngắt khỏi nguồn. Hỏi năng lượng của hệ thay đổi thế nào khi đặt C2 vào trong C1 (các bản Song nhau)?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cách vẽ lại mạch tụ điện gồm các tấm kim loại
Câu hỏi
Đề bài cho 4 tấm kim loại phẳng diện tích S song song nhau cách đều nhau lần lượt là A B C D, A C được nối với hai cực của nguồn điện B D được nối với nhau bằng dây dẫn.
Mọi người giúp em với và cả cách vẽ lại khi gặp một bài bất kì
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Điện tích điện trường
Bài toán
Một quả cầu kim loại bán kính R1 = 3cm mang điện tích q1=5*10^ -8 C. Qủa cầu được bao quanh bằng một vỏ cầu kim loại đặt đồng tâm O có bán kính R2 = 5cm mang điện tích q2= -6*10^-8C. Xác đinh cường độ điện trường ở những điểm cách tâm O 2cm, 4cm, 6cm.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…

Tài liệu mới

Top