Vật lí

Kinh nghiệm, thủ thuật, bài giảng môn Vật lí
hoangnga2709
hoangnga2709
Giải
Một con lắc đơn có chiều dài l=90cm, quả nặng m1=400g được treo cố định tại điểm I. Mặt ngang BC, nghiêng CD với góc nghiêng 30 độ và CD có độ dài đủ lớn. Đặt vật khối lượng m2=200g tại B, BI trùng với phương thẳng đứng. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 60 độ rồi thả không vận tốc ban đầu đến va chạm xuyên tâm với m2. Tính độ cao cực đại của m1, m2 sau va chạm, cho m=10m/s2... tính độ cao cực đại của m1 m2 sau va chạm
 
dòng điện xoay chiều
Đặt điện áp vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây điện trở thuần r và tụ điện mắc nối tiếp. Khi R=10Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch cực đại; khi R=50Ω thì công suất trên biến trở cực đại. Điều chỉnh để R=40Ω thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và hai bản tụ điện lần lượt là Ud=30V và Uc=35 căn 2V; ở thời điểm t0, điện áp hai đầu biến trở và cuộn dây lần lượt là 20 V và (15-15 căn 3V). Giá trị của U0 gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 70 V. B. 60 V. C. 80 V. D. 50 V.
 

Attachments

Dòng điện xoay
Đặt điện áp xoay chiều (U và không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự RLC (cuộn cảm thuần) có điện dung C thay đổi được thì điện áp hiệu dụng hai đầu R, L, C lần lượt là UR, UL và UC. Đồ thị mô tả sự phụ thuộc của và UR vào dung kháng ZC của tụ điện như hình vẽ. Khi thì công suất tiêu thụ của mạch là 200W. Điều chỉnh C để tổng lớn nhất; khi đó, công suất tiêu thụ của mạch là
 

Attachments

dòng điện xoay chiều
Đặt điện áp vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây điện trở thuần r và tụ điện mắc nối tiếp. Khi R=10Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch cực đại; khi R=50Ω thì công suất trên biến trở cực đại. Điều chỉnh để R=40Ω thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và hai bản tụ điện lần lượt là Ud=30V và Uc=35 căn 2 V; ở thời điểm t0, điện áp hai đầu biến trở và cuộn dây lần lượt là 20 V và (15-15 cĂN 3 V). Giá trị của U0 gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 70 V. B. 60 V. C. 80 V. D. 50 V.
 

Attachments

H
henlachiu2
giúp mình câu này với ạ
Cho proton có động năng KP =2.25 MeV bắn phá hạt nhân Liti Li7/3 đứng yên. Sau phản ứng xuất hiện hai hạt X giống nhau, có cùng động năng và có phương chuyển động hợp với phương chuyển động của proton góc phi như nhau. Cho biết mp =1.0073u, mLi =7.0142u, mX =4.0015u, 1u =931.5 MeV/c^2. Coi phản ứng không kèm theo phóng xạ gamma. Giá trị của góc phi là
A. 39.45
B. 41.35
C. 78.9
D. 83.7
 
K
Kyen
Hỏi về lực mà sàn tác dụng vào vật
Vật chuyển động vơí vận tốc v0 vuông góc với phương ngang đập vào sàn nhà nằm ngang. Thời gian va chạm là t. Sau va chạm vật chuyển động với độ lớn vận tốc bằng v0.
Mình muốn hỏi ở đây khi tính lực sàn tác dụng vào vật thì F*t=p2-p1 hay (F-P)*t=p2-p1 ?
giải thích rõ hộ mình với
 
Nure Boki
Nure Boki
Support!!!
1 khối bán trụ có chiết suất n=can2 bán kính R=10cm trong 1 mặt phẳng của thiết diện vuông góc 1 chùm tia sáng song song tới mặt phẳng bán trụ này với góc tới i=45 định vị trí của tia tới để có hiện tượng phản xạ toàn phần trên mặt cầu
A. Từ mép của bán trụ đến điểm M cách tâm bán trụ 8,2 m
B...... 1,8m
C..... 8,2cm
D..... 1,8cm
 
T
tdung82
Bài tập tổng hợp dao động.
Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, có li độ ở thời điểm t là x1 và x2. Giá trị cực đại của tích x1. X2 là M, giá trị cực tiểu của x1. X2 là -M/3. Độ lệch pha giữa x1 và x2 có độ lớn gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1,05 rad
B. 1,58 rad
C. 2,1 rad
D. 0,79 rad
 
Xem các bình luận trước…
Vận tốc electron đã giảm hay tăng bao nhiêu lần?
Bài toán
Nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản. Chiếu chùm ánh sáng vào đám nguyên tử hidro thì bán kính quỹ đạo của electron tăng 9 lần. Vận tốc electron đã giảm hay tăng bao nhiêu lần?
 

Tài liệu mới

Top