The Collectors

Để phát huy thế mạnh công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ, vấn đề...

Câu hỏi: Để phát huy thế mạnh công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ, vấn đề quan trọng nhất là
A. thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, xây dựng cơ sở hạ tầng.
B. phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển cơ sở năng lượng.
C. đẩy mạnh khai thác khoáng sản, thu hút đầu tư nước ngoài.
D. đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển khu kinh tế biển.
Phương pháp:
SGK Địa lí 12, Địa lí kinh tế.
Cách giải:
Dựa vào khó khăn hiện nay trong phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ (SGK) để tìm ra cách giải quyết trong phát triển công nghiệp.
→ Để phát huy thế mạnh công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ, vấn đề quan trọng nhất là thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Đáp án A.
 

Câu hỏi này có trong đề thi

Quảng cáo

Back
Top