Thuyduong123's latest activity

  • Thuyduong123
    Thuyduong123 đã đăng chủ đề mới.
    Một người có m=60kg bắt đầu trượt xuống trên một cầu trượt dài 10m nghiêng 30 độ so với mặt ngang. Hệ số ma sát xuất hiện là 0,1. Lấy g=10m/s2. a. Tính công của trọng lực thực hiện trong quá trình này. b Tính cơ năng bị tiêu hao do ma sát. c. Cơ...
  • Thuyduong123
    Thuyduong123 đã đăng chủ đề mới.
    Một vật m=50g được ném xiên góc a=60 độ so với phương ngang từ mặt đất. Biết vận tốc ban đầu của vật là v0=20m/s, bỏ qua sức cản không khí. Lấy g=10m/s2. a. Tìm độ cao cực đại vật đạt được? b. Tìm vận tốc của vật tại độ cao cách mặt đất 1m? c...
Top