Recent Content by Miu2004

  1. M

    Thầy cô giải giúp em bài thi học kỳ này với!

    Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30cm, độ cứng 240N/m được đặt nằm ngang nhờ một giá đỡ. Một đầu gắn vào trục quay thẳng đứng, đầu còn lại gắn vào quả cầu 20g. Quay đều là xo quanh trục, người ta thấy lò xo dài 32cm. Hãy xác đinh: a. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo? b. Số vòng quay của lò xo? (em...
Top