Tăng Hải Tuân

Trắc nghiệm Lí thuyết dao động cơ - Phần 1

#18
13 phút 18 giây. thiếu 2 giây nữa mới đc chấp nhận bài làm. huhu. lí thuyết làm nhanh lắm thầy để giới hạn tối thiểu 1/2 thời gian cho phép đi thầy
 
Top